Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzita v Twente: Boj proti environmentálnej kríze z vesmíru

Ako ľudia v súčasnosti čelíme dvom veľkým environmentálnym krízam: zmene klímy a strate biodiverzity. Prvej sa podarilo získať veľkú pozornosť a financovanie verejnosti, zatiaľ čo druhá v pozadí postupovala pomalšie. Jedným z kľúčových problémov, ktorým kríza biodiverzity čelí, je niekoľko spôsobov monitorovania biodiverzity. Prof. Andrew Skidmore a jeho tím vo svojej nedávnej publikácii spojili existujúce produkty diaľkového prieskumu s takzvanými základnými premennými biodiverzity (essential biodiversity variablesEBV), aby mohli merať biodiverzitu pomocou satelitov.

Zmeny v biodiverzite môžu nastať priestorovo aj časovo, čo umožňuje merať prvky biodiverzity pomocou techník diaľkového prieskumu, ako sú bezpilotné lietadlá (unmanned aerial vehicle – UAV) a satelity. Nie všetky tieto zmeny však možno merať z vesmíru. Ako vysvetlil Skidmore: „Je pomerne ľahké zmerať krajinnú pokrývku v oblasti pomocou satelitu a tiež to, ako sa to časom mení. Ale nemôžeme operatívne merať početnosť druhov z vesmíru.“

Preklenutie medzery

V práci ekológov a odborníkov na diaľkový prieskum sú medzery. Ekológovia vedia, čo by EBV malo hľadať na sledovanie zmeny biodiverzity, ale nemajú vedomosti vedcov diaľkového prieskumu o tom, ktoré produkty je možné z vesmíru prakticky zmapovať. Ako uviedol Skidmor: „Obe skupiny sa musia zhodnúť na tom, na aké EBV a na aké produkty diaľkového prieskumu sa musíme zamerať.“ Prepojenie produktov diaľkového prieskumu s EBV zlepší podávanie správ o stave biodiverzity z miestneho na globálny rozsah.

Biodiverzita s diaľkovým snímaním

Skidmore a jeho kolegovia sa vo svojej publikácii zamerali na merania biodiverzity z údajov satelitného pozorovania Zeme. Výskum identifikoval takmer 120 produktov biodiverzity, ktoré poskytujú dôležité informácie o biodiverzite a dajú sa merať z vesmíru. Napríklad zmeny vo funkcii a štruktúre ekosystému je možné merať po lesných požiaroch. Skidmore ďalej vysvetlil: „Lesné požiare môžu vznikať iba v lesoch a spájajú ich priamo so samotným životom. Lesné požiare možno ľahko merať pomocou satelitov, vďaka čomu sa biologické účinky narušenia ohňom stanú kľúčovým produktom biodiverzity na diaľkový prieskum.“

Viac informácií

Príspevok Andrew Skidmore a kol. „Prioritný zoznam metrík biodiverzity pozorovateľných z vesmíru“. bol uverejnený v časopise ‘Nature Ecology & Evolution’. Príspevok je možné prečítať online. Prof Andrew Skidmore je zástupcom vedúceho Katedry prírodných zdrojov (Fakulta ITC) Univerzity v Twente. Je tiež jedným z hlavných vedcov. Viac informácií o prof. Skidmoreovi a jeho práci nájdete na stránke UT Featured Scientists.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.utwente.nl, zverejnené: 19. 5. 2021, autor: rpa