Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzita v Tübingene zriaďuje fond núdzového výskumu pre Ukrajinu

Núdzový fond na podporu ukrajinských výskumníkov. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Keďže vojna prinútila mnohých Ukrajincov opustiť svoje domovy, univerzity Cechu európskych univerzít (Guilt universities) poskytujú konkrétnu podporu, aby umožnili ukrajinským výskumníkom, akademikom, univerzitným zamestnancom a študentom pokračovať vo svojom živote, práci a kariére podľa svojich najlepších schopností za traumatických okolností.

Univerzita v Tübingene v Nemecku zriadila núdzový fond s výskumnými štipendiami na podporu ukrajinských výskumníkov v ohrození. Univerzita v Oslo tiež vyčlenila 10-miliónov NOK ​​na núdzovú pripravenosť na podporu Ukrajincov. Univerzita v Tartu v Estónsku zriadila štipendijný fond na poskytovanie darov ukrajinským študentom a na akademický rok 2022/2023 vytvorí až 250 dodatočných študentských miest bez školného pre ukrajinských študentov. Členovia cechu v rámci siete sa zameriavajú na to, ako čo najlepšie integrovať študentov utečencov, napríklad Univerzita v Berne vo Švajčiarsku pripravuje zjednodušený proces prijímania pre študentov z Ukrajiny.

Univerzita v Ľubľane, Univerzita Babeș-Bolyai v Rumunsku a Univerzita v Göttingene ponúkajú aj finančnú podporu a získavajú finančné prostriedky pre ukrajinských akademikov, výskumníkov, administratívnych pracovníkov a študentov. Univerzita v Groningene v Holandsku zriadila aj núdzový fond na životné náklady pre študentov, ktorí sú finančne postihnutí vojnou.

Univerzita Babeș-Bolyai zabezpečuje dopravu pre študentov z pohraničia, rozvíja mechanizmy na privítanie študentov a zamestnancov fakulty na univerzite. Podobne Jagellonská univerzita v Poľsku poskytuje ubytovanie pre 300 utečencov a zároveň podporuje tých, ktorí chcú zostať pri hľadaní zamestnania v rámci univerzity aj mimo nej. Univerzitná nemocnica tiež otvorila špecializovanú internú a chirurgickú ambulanciu pre ukrajinských občanov. Univerzitné lekárske centrum Radboud v Holandsku daruje 50 nemocničných lôžok, ktoré budú prevezené na Ukrajinu.

Pre všetky univerzity bolo kľúčovou prioritou zabezpečiť bezpečnosť a pohodu ich študentov a zamestnancov. Univerzity poskytujú dodatočnú psychologickú mentorskú podporu pre tých, ktorých zasiahla vojna. University of Warwick a Glasgow University úzko spolupracujú s mimovládnou organizáciou Cara na podpore zraniteľných akademikov v štipendiách. Prostredníctvom programu Access2University bude UCLouvain poskytovať študentom a výskumníkom utekajúcim pred vojnou prístup ku kurzom, seminárom, spoločenským, kultúrnym a športovým aktivitám v areáli univerzity.

Mnohé z univerzít, vrátane Viedenskej univerzity, King’s College v Londýne a Bolonskej univerzity, poskytli analýzy a informácie na informovanie diskusie o vojne a jej dôsledkoch na celom svete, aby zabezpečili verejnosť a mienkotvorcov, ako aj politici sa môžu spoľahnúť na presné informácie a analýzy.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.the-guild.eu, zverejnené: 8. 3. 2022, autor: rpa