Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzita v Tartu zvyšuje spoluprácu s CERN

Asser CERN-is
Podpis memoranda Univerzity v Tartu s CERN. Zdroj: https://ut.ee

Univerzita v Tartu v Estónsku a Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) podpísali 19. apríla 2022 memorandum o porozumení (MoU) s cieľom posilniť spoluprácu na projekte Future Circular Collider (FCC).

Spomedzi zariadení CERNu je po objave Higgsovho bozónu verejnosti dobre známy Veľký hadrónový urýchľovač (LHC). Plánovaný budúci kruhový urýchľovač bude štyrikrát väčší a je jedným z najambicióznejších vedeckých projektov na svete, ktorý by mohol ponúknuť výskumný program až do konca 21. storočia.

Ako uviedol Michael Benedikt, vedúci štúdie FCC: „Vízia budúcich kruhových urýchľovačov, ktoré by mohli fungovať po LHC, je jedným z najväčších medzinárodných vedeckých projektov, ktoré sa kedy uskutočnili, a poskytuje ideálne testovacie prostredie pre rodiace sa nápady Univerzity v Tartu pre trvalo udržateľný rozvoj a prevádzku týchto strojov.“ uvádza Michael Benedikt, vedúci štúdie FCC. Ďalej dodal: „Memorandum o porozumení, ktoré ťaží z odbornosti Univerzity v Tartu, ponúkne projektu FCC dlhodobú podporu, ktorú potrebuje, a Estónsko ako pridružený člen získa hmatateľnú návratnosť svojich investícií do základnej vedy.“

Memorandum o porozumení uľahčí účasť estónskych výskumných skupín na výskume CERN-u. Podľa Veroniky Zadin, profesorky materiálovej technológie na Univerzite v Tartu, je to pre výskumníkov dobrá príležitosť vyjadriť sa k medzinárodnej excelentnosti, pričom znalosti a zručnosti získané spoluprácou by tiež podporili rozvoj lokálneho high-tech priemyslu.

Hoci hlavnou oblasťou výskumu CERNu je experimentálna fyzika častíc, vykonáva výskum a vývoj aj v mnohých iných oblastiach s cieľom vybudovať a prevádzkovať nové vedecké nástroje na rozšírenie našich obzorov. Patria sem materiálové vedy, vývoj informačných technológií a distribuovaných počítačových systémov a výskum v oblasti environmentálneho výskumu a zdravotníckych technológií.

CERN už spolupracuje s jednotlivými výskumnými skupinami na Univerzite v Tartu na rôznych experimentoch. Napríklad Heikki Junninen, profesor environmentálnej fyziky na Ústave fyziky, sa zúčastňuje experimentu CLOUD (Cosmics Leaving Outdoor Droplets) a Marco Kirm, profesor experimentálnej fyziky, sa podieľa na vývoji scintilačných detektorov v rámci CCC (Crystal Clear Spolupráca) experiment. Docent teoretickej fyziky Stefan Groote sa zúčastňuje experimentu COMPASS a Veronika Zadin vykonáva počítačové simulácie pre konštrukciu kompaktného lineárneho urýchľovača (CLIC).

Ako ilustrovala Zadin: „Doterajšie skúsenosti ukázali, že vplyv spolupráce s CERN-om cítiť v oblastiach, ktoré sú fyzike na hony vzdialené, ako sú napríklad aplikácie na výučbu jazykov. Koniec koncov, online program jazykového vzdelávania Lingvist vytvorený Estóncami bol inšpirovaný doktorandským štúdiom jadrového fyzika Mait Müntela v CERN-e.“

CERN je súčasťou Estónskeho plánu pre výskumné infraštruktúry. Estónsko je pridruženým členom CERN od roku 2021 a dúfa, že sa v priebehu niekoľkých rokov stane plnoprávnym členom.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://ut.ee, zverejnené: 25. 4. 2022, autor: rpa