Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzita v Tartu patrí medzi svetovú špičku v oblasti materiálových vied

University of Tartu

Podľa aktualizovanej citačnej databázy Web of Science estónska Univerzita v Tartu patrí medzi najcitovanejšie svetové výskumné inštitúcie v oblasti materiálových vied. Je to trinásta oblasť výskumu, v ktorej patrí univerzita v Tartu medzi špičkové inštitúcie.

Materiálová veda je rýchlo sa rozvíjajúca oblasť výskumu na križovatke modernej fyziky, chémie a techniky s operačným cieľom vyvíjať nové materiály pre rôzne oblasti, ako je fotonika, elektronika, energetika a doprava.

Kalmer Lauk, analytik výskumu a vývoja Grantového úradu Univerzity v Tartu, uviedol, že úspech Univerzity v Tartu vo vede o materiáloch nemožno spájať iba s jedným výskumným pracovníkom alebo iba s jedným ústavom. Ako uviedol Lauk: „Za posledných desať rokov sa na Fyzikálnom ústave, Chemickom ústave a Technologickom ústave podarilo dosiahnuť množstvo úspechov, ktoré priniesli živú odozvu od vedeckej komunity a dosiahli vrchol vo svete, čo sa týka počtu citácií. Rešpektovaní vedci ako profesori Michail Brik a Ülo Langel a docent Kaido Tammeveski sú len niektorí z výskumníkov, ktorých práca v oblasti materiálových vied si získala pozornosť.“

Vedci z Univerzity v Tartu pomáhajú vytvárať napríklad inovatívne technológie premeny a skladovania energie, aby sa uľahčilo širšie využitie obnoviteľnej energie a elektrickej dopravy. Rovnako dôležitý je vývoj nových efektívnych LED luminoforov, ktoré pomáhajú šetriť energiu a poskytujú svetlo priateľské na využitie pre človeka.

Riaditeľ Chemického ústavu Enn Lust vyjadril spokojnosť s tým, že správy o úspešných výskumných štúdiách zameraných na energetické materiály a nízkokapacitné zariadenia sa dostali aj k spoločnostiam pôsobiacim v Estónsku (napríklad Auve Tech OÜ) a miestnym vládam. Vedci v oblasti materiálov a elektrochemici z Univerzity v Tartu sa spolu s miestnymi vládami mesta Keila, mesta Tartu a okresu Ida-Viru podieľajú na zavedení rozsiahlych projektov vodíkovej energie.

Skok v kvalite

Počas desiatich rokov urobila Univerzita v Tartu veľký pokrok v celkovom hodnotení vplyvných oblastí výskumu, ako aj v počte vedcov, ktorí sa vo svojom odbore umiestňujú na popredných priečkach. V roku 2011, len pred desiatimi rokmi, sa Univerzita v Tartu podľa databázy Essential Science Indicators (ESI) zaradila medzi vysoko citované výskumné inštitúcie iba v šiestich oblastiach; momentálne už v trinástich oblastiach. Tiež významne vzrástol počet vysoko citovaných výskumných pracovníkov: zatiaľ čo v roku 2011 sa pätnásť výskumných pracovníkov Univerzity v Tartu zaradilo medzi jedno 1 % vysoko citovaných výskumných pracovníkov, v marci 2021 to bolo 72. Len za posledný rok 2020 sa trom fakultám Univerzity v Tartu podarilo pozvať a prijať aspoň jedného vedca, ktorý je uvedený medzi 1 % najcitovanejších vedcov v oblasti ESI.

Riaditeľ Fyzikálneho ústavu Toomas Plank verí, že úspech závisí od inteligentných rozhodnutí univerzity a vedcov. Ako uviedol Plank: „S pomocou fondov EÚ sme vybudovali vynikajúcu výskumnú infraštruktúru, ktorá je veľmi dôležitou súčasťou pracovného prostredia pre každého výskumného pracovníka, od doktorandov až po špičkových vedcov svetovej úrovne.“

Plank uviedol, že ak sa poskytnú konkurenčné podmienky pre výskum, využívajú ich jednak naši talentovaní mladí vedci a brilantní medzinárodní študenti, ako aj vynikajúci vedci z Estónska alebo iných krajín, ktorí na ne dohliadajú. Ako dodal Plank: „V základnom výskume aj v technologickom rozvoji sú kľúčom k úspechu predovšetkým ľudia a ich ambiciózne nápady. Na uskutočnenie výnimočných myšlienok je však potrebné mať prostriedky – vybavenie a podpornú technologickú štruktúru. Tieto fungujú dobre na Univerzite v Tartu.“

Riaditeľka technologického inštitútu Reet Kurg tiež uviedla, že zaradenie medzi najlepšie svetové inštitúcie určite ukazuje vysokú úroveň fyzikálnych vied na Univerzite v Tartu, ktorej základ položili naši vedci svojou dlhoročnou obetavou prácou. Ako dodala Kurg: „Zdôrazňujem potrebu pokračovať v základnom výskume v Estónsku, pretože len toto nám dáva nové objavy, ktoré je možné použiť na vývoj nových inovatívnych výrobkov.“

Uviedla, že výskumné skupiny Technického ústavu a Fyzikálneho ústavu úzko spolupracujú s Európskou organizáciou pre jadrový výskum (CERN) a pomáhajú vytvárať nové materiály pre urýchľovače a detektory častíc. Tieto technologické riešenia sa využívajú nielen v základnom výskume fyziky CERN, ale aj v kozmických technológiách a moderných lekárskych technológiách, ako je napríklad liečba rakoviny. Veľké príležitosti sa otvárajú v oblasti skladovania a prepravy vodíka a v inovatívnych rozvojových projektoch v oblasti technológií obnoviteľnej energie.

Účasť v Zdroji európskej špalácie (ESS) ponúka pre Chemický ústav hodnotnú medzinárodnú spoluprácu.

Enn Lust je presvedčený, že výskum v oblasti materiálovej vedy je čoraz dôležitejší, pretože prechod na vodík a obnoviteľnú energiu, ktorý sa uskutočňuje v priebehu zeleného prechodu v Európe, predpokladá vytváranie nových odolných materiálov s jedinečnými vlastnosťami a ich testovanie v energetických zariadeniach.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.ut.ee, zverejnené: 22. 4. 2021, autor: rpa