Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzita v Tartu: Estónsko má za cieľ podporiť start-upy v oblasti hlbokých technológií

Univerzita v Tartu. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Startup Estónia a ministerstvo hospodárstva a komunikácií pripravili akčný plán na rozvoj start-upov náročných na výskum a technológie.

Cieľom akčného plánu je urýchliť rozvoj start-upov náročných na výskum a technológie v Estónsku a vytvoriť na to podporné ekonomické prostredie. Podľa ministra pre podnikanie a informačné technológie Kristjana Järvana má Estónsko v medzinárodnom meradle silný imidž startupového biznisu, takže cieľom je využiť ho na to, aby sa stalo medzinárodným centrom príťažlivosti aj v oblasti hlbokých technológií.

Je tiež potrebné zlepšiť dostupnosť investícií pre high-tech podniky a zachovať pružnosť legislatívy na vytváranie a využívanie nových technológií. Ako dodal minister: „Ak dokážeme úspešne riešiť tieto výzvy, spoločnosti s hlbokými technológiami budú môcť v budúcnosti zohrávať kľúčovú úlohu v estónskej ekonomike a spoločnosti.“

Cieľom akčného plánu je do roku 2025 zdvojnásobiť počet startupov pôsobiacich v oblasti hlbokých technológií a do roku 2030 ho päťnásobne zvýšiť. Estónske deep-tech spoločnosti vlani prilákali investície vo výške 175-miliónov EUR a uskutočnili 15 transakcií. Taktiež 13 % všetkých investícií rizikového kapitálu bolo alokovaných do hlbokých technológií. Do roku 2030 je v pláne zvýšiť počet transakcií na sto a percento investícií na 30 %.

Podľa databázy, ktorú spravuje Startup Estonia, je v súčasnosti v Estónsku 1 444 startupov a 119 z nich má zaregistrovanú hĺbokú technológiu ako oblasť svojej činnosti. Patria sem známe start-upy ako napríklad Starship Technologies, Milrem Robotics, Comodule a nové podniky založené estónskymi výskumníčkami LightCode Photonics a Nanordica Medical. Celkový obrat deep-tech startupov v minulom roku bol 130-miliónov EUR a na daniach z práce odviedli štátu spolu 25,6-milióna EUR. Deep-tech spoločnosti vlani zamestnávali 1 505 ľudí.

Eve Peeterson, vedúca Startup Estonia, povedala, že rozvoj hlbokých technológií je pre štát rozhodujúci. Ako uviedla Peeterson: „Podľa rôznych správ budú hlboké technológie hlavným motorom budúceho ekonomického rastu. Podnikanie start-upv v Estónsku sa však tradične sústreďuje na softvér; v tejto oblasti máme značné skúsenosti a medzinárodné úspechy.“ Dodala, že ekosystém vrátane zakladateľov a investorov, sú pripravení na ďalšiu fázu vývoja s cieľom vyvinúť technológie na svetovej úrovni spolu s vedcami v Estónsku.

Dobrým príkladom je podľa Peetersona LightCode Photonics, spoločnosť zameraná na hlboké technológie, ktorá vzišla z výskumného projektu na Univerzite v Tartu. Tento start-up, ktorý založili estónski výskumníci, vyvíja inovatívne 3D kamery, ktorých platformová technológia sa stáva novým štandardom v 3D zobrazovaní. Ambíciou start-upu je zmeniť spôsob, akým roboty vidia svet.

Vedúci Centra pre podnikanie a inovácie Univerzity v Tartu Mart Maasik zdôraznil, že efektívna implementácia výsledkov výskumu zvyšuje prínos podnikov k národnému ekonomickému rastu.

V záujme rozvoja fungujúceho ekosystému sa akčný plán sústreďuje na ľudí alebo predovšetkým zakladateľov a zamestnancov podnikov. Zameriava sa aj na ďalší rozvoj duševného kapitálu vrátane poskytovania služieb a kompetencií v oblasti technologického vývoja, vývoja produktov, duševného vlastníctva, rozvoja podnikania a budovania tímu. Taktiež je nevyhnutné rozvíjať kapitálový trh, aby sa zlepšila dostupnosť investícií pre high-tech startupy. Akčný plán zahŕňa aj budovanie medzinárodných a sektorových sietí spolupráce medzi výskumnými inštitúciami, veľkými estónskymi a svetovými spoločnosťami a investormi.

Témy v akčnom pláne budú slúžiť ako nástroj pre začínajúcich podnikateľov a výskumníkov hľadajúcich biznis modely, ako aj podporné organizácie, univerzity, výskumné inštitúcie, investorov, súkromné a rizikové kapitálové fondy a verejný sektor. Akčný plán na podporu deep-tech startupov pripravil program Startup Estonia spoločnej agentúry Enterprise Estonia a Kredex v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a komunikácií.

Startup Estonia je vládna iniciatíva, ktorej cieľom je doplniť estónsky startupový ekosystém tak, aby sa v budúcnosti stal rodiskom mnohých ďalších úspešných startupov. Zdroj: https://twitter.com

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://ut.ee; https://twitter.com, zverejnené: 20. 3. 2023, autor: rpa