Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzita v Tartu a Bolt rozširujú spoluprácu pri vývoji IT riešení pre autonómne vozidlá

Employees of the University of Tartu Autonomous Driving Lab and Bolt representatives at the presentation of the lab’s test car running the Tallinn demo track. Photo by Mathis Bogens/Bolt

Univerzita v Tartu v Estónsku a popredná európska platforma pre mobilitu Bolt podpísali významnú dohodu o rozšírení spolupráce pri vývoji technológie autonómnych vozidiel. Ústav počítačov výrazne rozšíri výskumnú skupinu pre technológiu autonómneho riadenia a vytvorí lepšie príležitosti pre výskum, vývoj a inovácie v tejto oblasti a pre praktické školenie študentov.

Cieľom päťročnej dohody je ďalej rozvíjať technické možnosti súčasnej Autonomous Driving Lab v oblasti umelej inteligencie, máp a algoritmov, vytvárať lepšie podmienky pre pripojenie technológií k infraštruktúre mestského dopravného systému, prilákať do tejto oblasti viac študentov a výskumných pracovníkov a zlepšiť spoluprácu s rôznymi partnermi v Estónsku a na medzinárodnej úrovni s cieľom rozvíjať a overovať nové nápady. Je to je najväčšia dohoda o spolupráci, ktorá bola kedy uzavretá medzi estónskymi univerzitami a súkromným sektorom bez externého verejného financovania.

Podľa rektora Univerzity v Tartu Toomasa Assera je dohoda dobrým príkladom toho, ako spolupráca výskumných pracovníkov s podnikmi podporuje ciele univerzity. Silný pokrok v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti podporuje nárast objemu výskumu a výučby a pomáha implementovať model spolupráce medzi univerzitou a podnikateľským sektorom. Ďalší vývoj experimentálnej platformy umožňuje podnikom hodnotiť výkon technológie autonómneho riadenia a posilňovať zručnosti študentov ako budúcich odborníkov.

Ako uviedol Asser: „Testovacie vozidlo na samoriadenie, ktoré momentálne jazdí v centre Tartu, je dobrým a viditeľným príkladom spolupráce, ktorá poskytla výskumníkom a študentom rôznych fakúlt, ako aj podnikom možnosť vyvinúť technológiu autonómneho riadenia.“

Rain Johanson, technologický riaditeľ spoločnosti Bolt, uviedol, že pokračujúca spolupráca s Univerzitou v Tartu je skvelou príležitosťou na vývoj špičkových technológií. Ako ďalej uviedol Johanskon: „Univerzita v Tartu má rozsiahle znalosti, skúsenosti a prostriedky na vypracovanie a vývoj inovatívnych riešení pre budúcnosť. Estónsko má navyše ideálne klimatické a podporné zákony na testovanie technológie autonómneho riadenia.“

Podľa technologického riaditeľa rastie potreba ľudí po rôznych dopravných prostriedkoch, vďaka čomu sú samoriadiace vozidlá vynikajúcou alternatívou k súčasným spôsobom dopravy. Ako dodal Johanson: „Aby sme v budúcnosti mohli využívať inovatívne riešenia, vyžaduje si technológia, ako aj infraštruktúra a právne prostredie pokrok. Touto dohodou dúfame, že nová generácia špičkových odborníkov energicky posunie oblasť vpred.“

Jaak Vilo, vedúci Ústavu počítačových vied, vysvetlil, že vozidlá na autonómnu jazdu si vyžadujú rôzne softvérové ​​riešenia vrátane máp pre umiestnenie vozidla, plánovanie a plánovanie trajektórie, ako aj inteligenciu samotného vozidla. Auto musí analyzovať kameru, radar, lidar a senzory, aby dokázalo zistiť okolitú situáciu a urobiť rozhodnutia. Rôzne komponenty softvéru by mali byť schopné navzájom komunikovať a zároveň zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť.

Ako uviedol Vilo: „Vďaka tejto dohode významne posilníme našu spoluprácu, otvoríme novú profesúru, prijmeme vedcov, doktorandov a doktorandov. Rozšírené výskumné laboratórium bude otvorené aj ďalším zainteresovaným stranám pri overovaní nápadov, vývoji nových technologických riešení a uskutočňovaní experimentálnych projektov. Okrem toho z toho bude mať priamy prospech oveľa viac študentov, pretože pripravíme nové kurzy a poskytneme im základňu pre stáže, aby sa z nich mohli stať špičkoví odborníci.“

Bolt je popredná európska platforma pre mobilitu zameranú na to, aby bola mestská doprava jednoduchšia, rýchlejšia a spoľahlivejšia. Spoločnosť ponúka celý rad služieb od spolujazdy až po požičovňu e-skútrov a donášku jedla. Spoločnosť bola založená v roku 2013 Markusom Villigom a má 50-miliónov zákazníkov vo viac ako 40 krajinách sveta.

Univerzita v Tartu v Estónsku je vysoko uznávaná výskumná univerzita s viac ako 13 500 študentmi a viac ako 1 600 členmi akademických zamestnancov. Ústav informatiky je rýchlo sa rozvíjajúca jednotka s 1350 študentmi, vrátane 70 doktorandov, a asi 100 členmi akademických zamestnancov. V oblasti počítačových vied je Univerzita v Tartu zaradená medzi 200 najlepších univerzít na svete a prvá vo východnej a strednej Európe (Times Higher Education Subject Rankings 2021).

Spolupráca medzi Boltom a Inštitútom výpočtovej techniky Univerzity v Tartu už predtým získala grant z opatrenia Archimedes „Podpora aplikovaného výskumu v oblastiach rastu inteligentnej špecializácie“, ktoré je k dispozícii na použitie od mája 2019 do augusta 2021.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.ut.ee, zverejnené: 29. 4. 2021, autor: rpa