Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzita v Bologni zriadila databázu na podporu výskumných spoluprác COVID-19

Database "COVID-19 Research@UNIBO"

Univerzita v talianskej Bologni zriadila databázu zameranú na odborné znalosti, infraštruktúru a služby, ktoré môže ponúknuť potenciálnym partnerom vo výskume spojenom s COVID-19.

Databáza COVID-19 Research @ UNIBO je úložiskom nápadov, služieb a projektov z oblasti medicíny a techniky, spoločenských vied a ekonomiky, výskumných skupín na univerzite.

Cieľom je informovať externých partnerov o možnostiach spolupráce. Prostredníctvom databázy je možné identifikovať výskum, ktorý je predmetom záujmu, a nadviazať priamy kontakt so zamestnancami Univerzity v Bologni s cieľom zahájiť spoločné projekty a vyvinúť nápady na riešenie krízy COVID-19.

Pandémia COVID-19 vyvolala početné výzvy na financovanie výskumu na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni a vedci z univerzity boli zapojení do viac ako 100 návrhov projektov týkajúcich sa pandémie. Výsledkom je, že priemysel má k dispozícii rozsiahle odborné znalosti na vykonávanie výskumu konkrétnych problémov a k dispozícii je množstvo riešení na uspokojenie potrieb spoločnosti súvisiacich s COVID-19.

Viac informácií

“COVID-19 Research Opportunities at University of Bologna” Brochure

Ďalšie informácie získate priamo z Výskumného oddelenia biologických vied a biohospodárstva na adrese: lsb@unibio.it

Brochure "COVID-19 Research Opportunities at University of Bologna"

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.unibo.it, zverejnené: 8.3.2021, autor: rpa