Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzita v Amsterdame otvára nové onkologické laboratórium ICAI

Laboratórium umelej inteligencie (AI) pre onkológiu predstavuje spoluprácu medzi Holandským onkologickým ústavom a Amsterdamskou univerzitou. Oba ústavy spájajú sily pri vývoji algoritmov AI na zlepšenie liečby rakoviny. Otvorenie sa uskutoční 24. júna 2021.

Cieľom spolupráce medzi Holandským onkologickým ústavom (NKI) a Univerzitou v Amsterdame (Universiteit van Amsterdam –  UvA) je zlepšenie liečby rakoviny pomocou umelej inteligencie. Mnoho komplexných informácií sa získava od pacientov počas liečby a pred liečením prostredníctvom lekárskeho zobrazenia, patológie, DNA atď. Na základe všetkých týchto informácií môže riešenie umelej inteligencie pomôcť lekárskym špecialistom nájsť a aplikovať správnu liečbu. Algoritmy AI majú navyše potenciál navádzať lekárske zákroky presne na miesto nádoru bez poškodenia okolitého zdravého tkaniva.

Vďaka tejto spolupráci sa spájajú odborné znalosti v oblasti výskumu rakoviny a technológie AI. Domény zastupuje Clarisa Sánchez za UvA ako expert na AI a zdravie a Jonas Teuwen a Jan-Jakob Sonke za NKI špecializujúci sa na onkologický výskum a AI. Prvým cieľom je vykonávanie inovatívneho vedeckého výskumu. Ak bude následne úspešný, bude sa snažiť integrovať výsledky do klinickej praxe.

Výhody AI pre výskum rakoviny

Technológia umelej inteligencie bude hrať väčšiu úlohu v budúcnosti výskumu rakoviny. Algoritmy strojového učenia teraz môžu vykonávať určité úlohy, ktoré predtým vyžadovali ľudskú inteligenciu. Algoritmy založené na umelej neurónovej sieti sa používajú v rámci programu „Deep Learning“. Namiesto toho, aby sa spoliehala na to, že programátor výslovne povie algoritmu, čo má robiť, vyžaduje si iba konečný cieľ a naučí sa, ako ho dosiahnuť z mnohých príkladov. Výhodou je, že tento algoritmus Deep Learning dokáže dosiahnuť poznatky, o ktorých by programátor nikdy neuvažoval.

V prípade rozpoznávania obrázkov na detekciu rakoviny môžeme použiť veľkú databázu obsahujúcu obrázky pacientov s rakovinou alebo bez rakoviny. Počítač sa môže pomocou týchto údajov učiť a ak je databáza dostatočne veľká, bude schopný detegovať nádory ešte lepšie ako špecialista. Pokiaľ ide o personalizovanú medicínu, obrázky a ďalšie údaje sa dajú použiť na lepšiu predikciu najpriaznivejšej možnosti liečby pre každého pacienta.

Cieľom terapie vedenej obrazom je poskytovať terapeutické intervencie s vysokou presnosťou. Algoritmy AI je možné trénovať na automatickú analýzu lekárskych snímok získaných počas liečby a na vedenie zásahu na správne miesto.

V laboratóriu sa bude študovať päť výskumných tém, ktoré sa zaoberajú dôležitými aspektmi, ako sú včasné diagnózy a terapia pomocou obrazu.

Viac informácií:

More information about AI for Oncology lab

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.uva.nl, zverejnené: 16. 6. 2020, autor: rpa