Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzita Komenského spúšťa grantovú schému pre študentské spolky

Dva týždne do začiatku prednášok: Univerzita Komenského sa pripravuje na  zimný semester

Univerzita Komenského v Bratislave tohto roku rozdelí sumu 25 000 EUR študentským spolkom na projekty, ktorých cieľom je posilniť komunitný aspekt študentského života. Nová grantová schéma je výsledkom série stretnutí rektora Mareka Števčeka so zástupcami študentských spolkov a iniciatív pôsobiacich na 13 fakultách Univerzity Komenského.

Ako uviedol rektor UK Števček: „Študentské spolky a aktivity zohrávajú na univerzite nezastupiteľnú úlohu. Slúžia ako inkubátory skvelých nápadov, pomáhajú študentom vytvoriť si sieť profesionálnych kontaktov a prinášajú skúsenosti, ktoré aktívni študenti neskôr bohato zúročia v rámci svojho profesijného rastu. Na našej univerzite pôsobí viacero spolkov, ktoré odvádzajú skvelú prácu a pomáhajú rozvíjať akademický život mladých ľudí nad rámec univerzitného kurikula. Mnohé výnimočné nápady však brzdí nedostatok financií. Preto som rád, že môžem oznámiť splnenie svojho sľubu a ohlásiť túto celouniverzitnú grantovú schému zameranú práve na študentské spolky a iniciatívy.“

Cieľom grantovej schémy je podporiť napríklad športové a kultúrne aktivity, vydávanie študentských časopisov či informačných portálov, organizovanie študentských konferencií, seminárov, diskusných klubov či pracovných dielní, ale aj projektov, ako sú napríklad komunitné záhrady či oddychové priestory. Univerzita však uvíta aj akékoľvek ďalšie dobré nápady, ktoré môžu prispieť k naplneniu poslania univerzity.

Grantová schéma je usporiadaná tak, aby bola čo najprístupnejšia – stačí spísať jednoduchú žiadosť a doručiť ju do 31. októbra 2021 na adresu kancelárie rektora. O podporu môžu požiadať formálne spolky – právnické osoby, ako aj iniciatívy bez právnej subjektivity. V prípade záujmu o ďalšie informácie sa záujemcovia môžu obrátiť kanceláriu rektora (kr@uniba.sk). Projekty posúdi komisia, v ktorej bude zastúpená aj študentská časť Akademického senátu UK. Výsledný zoznam podporených projektov zverejní univerzita v priebehu novembra 2021.

Viac informácií:

Podpora študentských spolkov na UK – výzva na predkladanie žiadostí

Zdroj: https://uniba.sk, zverejnené: 1. 10. 2021, autor: rpa