Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzita Komenského predala patent, ktorý pomôže riešiť neplodnosť

Doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., UPJŠ v Košiciach. Zdroj: https://www.upjs.sk

Cezhraničná spolupráca celkovo štyroch strán – troch univerzít a jedného start-upu – priniesla na záver roka 2022 Univerzite Komenského v Bratislave výrazný úspech na poli transferu technológií. Zmluva v hodnote 441 000 EUR umožní dostať do praxe novú technológiu, ktorá podstatne zvyšuje úspešnosť umelého oplodnenia.

Problém s neplodnosťou ročne postihuje vyše 48-miliónov párov po celom svete. Týka sa hlavne žien nad 40 rokov, ktorým sa s vekom znižujú šance na otehotnenie aj prostredníctvom umelého oplodnenia. Vďaka vedeckému výskumu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzite Komenského v Bratislave, brnenskej Masarykovej univerzite a následnému finančnému vstupu českej holdingovej skupiny FABA Capital dochádza k zásadnému pokroku v úspešnosti asistovanej reprodukcie metódou IVF (in vitro fertilizácia) a jej prenesenia do komerčného sveta.

IVF patrí doposiaľ k najefektívnejším spôsobom liečby neplodnosti. Pre úspešný proces je kľúčová súhra mnohých okolností, medzi ktoré patrí aj výber vhodného embrya pre transfer do maternice. Nová technológia, chránená patentovou prihláškou, identifikuje nové miRNA molekuly využiteľné v predikcii. Ako vysvetlila doc. Miroslava Rabajdová z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie, Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach: „Zjednodušene povedané, identifikované molekuly predikujú aktuálnu pripravenosť žien a kvalitu embrya vhodného na proces umelého oplodnenia.“

Ako vysvetlila docentka Katarína Šoltys z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského: „Prezentovaná inovatívna technológia spočíva v neinvazívnom odbere biologického materiálu bez akéhokoľvek poškodenia embrya. Ako vhodný prístup sa ukázalo analyzovať získané miRNA molekuly v kombinácii ako biomarkery. Molekuly sú tak schopné napomôcť v personalizovanej medicíne pri predikcii úspešnosti IVF cez výber vhodného embrya.” Ďalej dodala: „Verím, že kombinácia molekulárnych metód a využitie umelej inteligencie v biomedicíne dokáže priniesť lepšiu zdravotnú starostlivosť a vyššiu kvalitu života nielen pre mnohé neplodné páry, ale aj pre nás všetkých.”

Časť experimentálneho výskumu sa realizovala v laboratóriách Masarykovej univerzity v Brne. Ako uviedol profesor Ondřej Slabý zo Stredoeurópskeho výskumného inštitútu (CEITEC) a Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity: „K výskumu som bol prizvaný, aby som poskytol svoje skúsenosti z oblasti štúdia a vysokokapacitných analýz molekúl miRNA v klinickom materiáli. Podieľali sme sa aj na realizácii vlastných sekvenčných analýz a experimentálnom dizajne s cieľom posunúť technológiu z úrovne experimentu smerom k možnému aplikačnému využitiu.“

Vďaka sprostredkovaniu technológie do aplikačnej sféry sa univerzity stali významnou súčasťou riešenia spoločenského problému neplodnosti. Ako uviedol rektor UK Marek Števček: „Prepájanie špičkových odborníkov naprieč univerzitami je kľúčom k úspechu a zároveň budúcnosťou vedeckého pokroku. Som rád, že sa nám to darí na takej vysokej úrovni aj s českými kolegami. O to viac, že výskum, na ktorom sa spojili, má praktický a celospoločenský význam a môže pozitívne ovplyvniť životy mnohých ľudí, čo v neposlednom rade predznamenáva aj jeho komerčný úspech.“

K podpisu zmluvy o prevode duševného vlastníctva na start-up FETUS, IVF a.s. došlo 20. decembra 2022 medzi štyrmi zmluvnými stranami. Ako dodal Robert Flocius, CEO skupiny FABA: „Vstupom do tohto projektu chceme celosvetovo znížiť počet nechcených potratov a zvýšiť šancu rodinám, ktoré sa chcú rozrásť o zdravého potomka. Celkový proces liečby neplodnosti je veľmi náročný na psychiku a pri prvom nevydarenom transfere má neúspech veľké nežiaduce dopady na prípadné ďalšie pokusy. Je nám cťou byť súčasťou zrodenia nových životov so šťastným príbehom.“ V rámci komercializácie akademických a univerzitných projektov bol v rámci spolupráce založený nový inkubátor fabaincube.

Technológia prvýkrát zaujala verejnosť na Transfera Technology Day 2020 – súťaži, ktorej cieľom je prepojiť českú vedu s biznisovou komunitou a vytvoriť vhodné podmienky na vzájomnú spoluprácu. Následne technológia bodovala aj na Slovensku, kde pôvodcovia v roku 2021 dostali Cenu za transfer technológií v kategórii Inovácie. Ako uviedla Lenka Levarská z Centra transferu technológií Univerzity Komenského: „Komercializáciu považujeme za veľký úspech, keďže ide o prvý oficiálny prevod duševného vlastníctva nielen na UK, ale aj v rámci slovenských univerzít. Procesu prevodu sme venovali celý minulý rok a sme veľmi radi, že sa to podarilo. Veríme, že nový majiteľ dostane tento vynález na trh.“ Prvý kontakt s investorom pomohlo zaistiť Centrum transferu technológií Masarykovej univerzity.

Viac informácií:

UPJŠ v Košiciach umožnila úspešnejšie riešenie neplodnosti vďaka patentu k novej technológii

Zdroj: https://uniba.sk; https://www.upjs.sk; https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 31. 1. 2023, autor: rpa