Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Univerzita Aalto dáva impulz novým transdisciplinárnym výskumným projektom

Visualizing Knowledge
Univerzita Aalto podporuje interdisciplinárne výskumné konzorciá, ktoré presadzujú transformačné zmeny. Zdroj: https://www.aalto.fi

13 interdisciplinárnych tímov získalo interné počiatočné financovanie výskumu, ktorý odvážne posúva existujúce hranice.

Nová stratégia Univerzity Aalto vo Fínsku podporuje spoluprácu medzi školami a odbormi. Na podporu tohto cieľa investuje Aalto v rokoch 2022 – 2024 viac ako 1-milión EUR prostredníctvom interného počiatočného financovania a výziev na financovanie výskumu.

Počiatočné financovanie pre Prierezové oblasti a výzva na financovanie výskumu Radikálnej kreativity získala spolu 45 vynikajúcich návrhov, z ktorých Aalto financuje 13 výskumných konzorcií.

Ako uviedol Ossi Naukkarinen, viceprezident výskumu: „Veríme v transdisciplinárnu spoluprácu a chceme ju povzbudiť a podporiť týmito výzvami. Jednou z najväčších predností Univerzity Aalto je jedinečná kombinácia rôznych disciplín, ktorá umožňuje vysokokvalitnú vedu a inovácie prekračujúce hranice.“

Základné financovanie pre prierezové oblasti získalo 19 návrhov, z ktorých bolo financovaných deväť výskumných skupín. Financovanie povzbudzuje profesorov, aby zakladali nové výskumné konzorciá a nové spolupráce, a tak sa zameriava na zvýšenie šancí na získanie veľkého externého financovania v budúcnosti. Snažili sa financovať vznikajúce výskumné skupiny a podporovať vytvorenie novej siete medzinárodnej spolupráce.

Do výskumnej výzvy Radikálna kreativita bolo doručených 26 návrhov, z ktorých štyri výskumné skupiny získali finančné prostriedky. Cieľom projektov je poskytnúť nástroje, znalosti a teoretické rámce pre budúce aplikácie radikálnej kreativity alebo prijať radikálne kreatívny prístup k predmetom výskumu, známym veciam, ako je keramika a vízia, s potenciálom úplne zmeniť spôsob, akým sú vyrobené a vnímané.

Ako uzatvoril Ossi Naukkarinen: „Všetko sú to nové, jedinečné a zaujímavé projekty, ktoré majú potenciál vytvoriť radikálne nový druh budúcnosti, ako aj udržateľné riešenia výziev súčasného sveta. Okrem toho sú výskumné projekty v súlade s našou stratégiou a posilňujú naše kľúčové oblasti výskumu.“

Viac informácií:

List of funded Radical Creativity research projects

List of funded Cross-Cutting Areas research projects

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.aalto.fi, zverejnené: 22. 4. 2022, autor: rpa