Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

University of Eastern Finland získala grant EÚ vo výške 1,5-mil. EUR na doktorandský program Neuro- Innovation

Text stickers on glass wall.

University of Eastern Finland (UEF) získala finančné prostriedky EÚ na nábor 14 doktorandov do štvorročného multidisciplinárneho doktorandského programu Neuro-Innovation, ktorý sa bude realizovať v areáli Kuopio.

Grant Marie Skłodowska-Curie Cofund vo výške 1,5-milióna EUR zvýši rozsah a kvalitu multidisciplinárneho výskumu v Spoločenstve pre výskum neurovedy UEF (NEURO). Týmto bude mať tiež silný pozitívny vplyv na inovácie v oblasti zdravia vo Fínsku i mimo neho.

Nábor medzinárodných doktorandov sa začne v júni 2021.

Ako uviedol profesor Mikko Hiltunen, riaditeľ spoločnosti NEURO: „Doktorandský program Neuro-Innovation je jedným z kľúčových míľnikov našej stratégie na podporu integrácie biologických neurovied s riadením inovácií, vedou o údajoch, ako aj etikou a zákonom. Je dôležité, že tento program vyzýva výskumné skupiny, aby rozšírili svoj výskum a odbornú prípravu smerom k medzidisciplinárnosti presahujúcej konvenčné možnosti.“

Široká spolupráca

Doktorandský program sa bude realizovať na Fakulte zdravotníckych vied, Fakulte sociálnych vied a obchodných štúdií a Fakulte vied a lesníctva na univerzite vo východnom Fínsku.

Vedci z neurovied, manažmentu, právnych, sociálnych a dátových vied a aplikovanej fyziky budú vzdelávať vodcov v oblasti inovácií s novými kompetenciami, aby vytvorili etické a udržateľné riešenia na zlepšenie zdravia mozgu po celý život.

Špičkové partnerské univerzity ponúkajú študentom príležitosti na kratšie a dlhšie návštevy s nimi a na spoznávanie medzinárodných výskumných postupov a kariérnych dráh.

Interakcia zainteresovaných strán

Počas štúdia si doktorandi osvoja nielen multidisciplinárny akademický výskum, ale aj interakciu medzi univerzitou a spoločnosťou.

Doktorandský program zapája partnerské zainteresované strany, ako napríklad Univerzitná nemocnica Kuopio (KUH), inovačné a zdravotné ekosystémy, organizácie pacientov a zdravotnícke spoločnosti, do spolupráce s doktorandmi a ich školiteľmi.

Toto nové vzdelávanie vytvorí veľmi žiadané a veľmi prospešné centrum talentov na inovácie v oblasti zdravia mozgu v regióne Kuopio.

Ako dodal akademický rektor Tapio Määttä: „Pre východofínsku univerzitu je posilnenie integrácie doktorandského štúdia do pracovného života veľmi dôležité. Spolupráca, ktorá sa bude realizovať pomocou tohto grantu, nám môže poskytnúť model pre opätovný rozvoj našich existujúcich doktorandských programov.“

Nové kariérne cesty

Intenzívne kariérne koučovanie doktorandov je osobitnou črtou doktorandského programu Neuro-Innovation.

Absolventi budú mať jedinečnú kombináciu akademických a praktických zručností potrebných pre budúce zamestnanie a medzisektorové kariérne dráhy.

Študenti si rozvinú vynikajúce schopnosti pôsobiť ako multitalentovaní agenti pre inovácie vo vede, obchode a politike.

Ako uviedla profesorka Tarja Malmová, koordinátorka programu Neuro-Innovation: „Schopnosť kombinovať výskum v oblasti neurovied s právnymi a etickými, obchodnými alebo dátovými vedami dáva študentom úplne nový pohľad na dopad, aký môže mať ich výskum na spoločnosť. To tiež výrazne podporí medziodborovú spoluprácu v rámci UEF i na medzinárodnej úrovni.“

Ako povzbudzuje profesor Päivi Eriksson, koordinátor doktorandského programu Neuro-Innovation: „Srdečne vítame medzinárodných uchádzačov, ktorí si želajú pokročiť v inovácii zdravia mozgu v prospech pacientov a ich rodín.“

Viac informácií:

Informácie o doktorandskom programe Neuro-Innovation

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.uef.fi, zverejnené: 9.4.2021, autor: rpa