Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

University of Eastern Finland vydala svoju prvú správu o trvalo udržateľnom rozvoji

University of Eastern Finland po prvýkrát zostavila komplexný prehľad trvalo udržateľného rozvoja vo svojich aktivitách. Správa o trvalo udržateľnom rozvoji na univerzite vo východnom Fínsku v roku 2020 je postavená na 17 cieľoch OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG).

Ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja sú zamerané na odstránenie extrémnej chudoby a dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja, ktorý rovnakou mierou zohľadňuje životné prostredie, hospodárstvo a ľudí. Cieľom je nasmerovať globálny rozvoj smerom, v ktorom sú blahobyt ľudí a ľudské práva, ekonomická prosperita a stabilita spoločnosti chránené environmentálne udržateľným spôsobom.

Správa University of Eastern Finland o udržateľnom rozvoji obsahuje príklady výskumu, vzdelávania a praktické opatrenia súvisiace s každým z cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Ako uviedol Maiju Eskelinen, špecialista na trvalo udržateľný rozvoj: „Správa predovšetkým reaguje na potrebu zdôrazniť udržateľnosť a zodpovednosť na univerzite. Na univerzite vo východnom Fínsku sa pracuje na trvalo udržateľnom rozvoji a už len rozsah tejto správy o tom hovorí.“

Správa tiež zdôrazňuje rozmanitosť trvalo udržateľného rozvoja.

Ako sa uvádza v správe: „Tento komplexný prehľad upozorňuje na skutočnosť, že udržateľnosť a zodpovednosť sú oveľa viac než len environmentálne opatrenia. Naša fakulta zdravotníckych vied je napríklad naj multidisciplinárnejšou fakultou vo svojom odbore. Vykonáva sa tu množstvo vysokokvalitného výskumu a fakulta tiež školí široký okruh odborníkov. Je ľahké zabudnúť, že aj to predstavuje trvalo udržateľný rozvoj. Cieľom jedného z cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja je zaistiť zdravý život a podporovať blaho ľudí všetkých vekových skupín.“

Správa príde vhod aj v medzinárodných rebríčkoch univerzít: University of Eastern Finland sa skutočne zúčastňuje na hodnotení zelených metrík a rebríčka THE Impact už niekoľko rokov. Vďaka správe bude pre univerzitu jednoduchšie demonštrovať svoj záväzok k udržateľnosti a zodpovednosti.

Viac informácií:

Sustainable development at the University of Eastern Finland in 2020 – Report

Správa je k dispozícii aj na webovej stránke univerzity pre trvalo udržateľný rozvoj.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.uef.fi, zverejnené: 14. 10. 2021, autor: rpa