Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

University of Eastern Finland sa pripája k projektu obehového hospodárstva

UEF
Výskumný projekt v obehovom hospodárstve vo Fínsku. Zdroj: https://www.uef.fi

University of Eastern Finland je zapojená do štvorročného projektu GoverMat, ktorý skúma obehové hospodárstvo kritických materiálov používaných v aplikáciách e-mobility. Patria sem batérie, materiály batérií, elektronické súčiastky a permanentné magnety. Na projekte, ktorý koordinuje VTT, sa podieľa aj Univerzita Aalto, Univerzita v Oulu a množstvo medzinárodných partnerov.

Výskumníci v oblasti environmentálnej politiky a obchodných štúdií na University of Eastern Finland sú zapojení do dvoch pracovných balíkov.

Ako uviedol Rauno Sairinen, profesor environmentálnej politiky na University of Eastern Finland: „Existuje naliehavá potreba rozvíjať recykláciu batérií pre elektrické autá. V tomto projekte skúmame miestne, národné a európske politické riadenie a rozvoj nových podnikateľských ekosystémov. Výskum vykonávame v úzkej interakcii s niekoľkými mestskými oblasťami a rôznymi zainteresovanými stranami.“

Cieľom Fínska je uhlíkovo neutrálna spoločnosť obehového hospodárstva v roku 2035. Stupeň obehového hospodárstva v materiáloch by sa mal do roku 2035 zdvojnásobiť. Ambiciózne ciele sú aj v oblasti elektrifikácie dopravy.

Ako uviedla profesorka výskumu Elina Huttunen-Saarivirta z VTT: „Na dosiahnutie cieľov stanovených pre udržateľnú spoločnosť je dôležité vytvoriť celkový obraz o politických opatreniach, trhoch, materiálových tokoch, rovnováhe medzi ponukou a dopytom po surovinách a technologických riešeniach, ktoré ovplyvňujú používanie a recykláciu kritických surovín.“

Existuje niekoľko dôvodov pre kritickosť surovín používaných v aplikáciách e-mobility. Ich zásoby môžu byť globálne vzácne alebo sústredené v geograficky náročných oblastiach. Okrem toho sa predpokladá, že potreba kovov bude výrazne rásť s novými aplikáciami alebo preto, že ich recyklácia v súčasnosti nie je ekonomicky životaschopná. Obehové hospodárstvo je vnímané ako riešenie na zníženie rizika materiálovej dostupnosti.

Prechod na obehové hospodárstvo však čelí mnohým nevyriešeným výzvam vzhľadom na jeho mnohorozmernosť. V súčasnosti je veľa informácií potrebných na uzavretie kolobehu surovín roztrúsených. Okrem toho je rozsah aktérov pôsobiacich v tejto oblasti veľmi široký a rôznorodý, preto je dôležité spojiť rôzne zainteresované strany, disciplíny a perspektívy, aby sa vytvoril celkový obraz.

Projekt GoverMat spája perspektívy environmentálnej politiky, inovačného manažmentu, urbanistických štúdií a rôznych odvetví materiálových vied. Projekt poskytne nové poznatky o riadení a rozhodnutiach na úrovni politiky, ktoré ovplyvňujú toky surovín pre elektronickú mobilitu, trhy, charakteristiky materiálových tokov a budúci vývoj, ako aj koncepcie procesov obehového hospodárstva zamerané na efektívnejšie získavanie kovov alebo nahradenie kritických kovov.

Celkový rozpočet projektu je 1,7-milióna EUR, z toho finančný príspevok Fínskej akadémie je 1,2-milióna EUR.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.uef.fi, zverejnené: 17. 2. 2022, autor: rpa