Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

University of Eastern Finland partnerom vo výskumnej skupine materiálov pre batérie

UEF secures significant EU funding to develop mass spectrometry |  Science|Business

University of Eastern Finland je partnerom v projekte BATCircle 2.0, ktorý je súčasťou skupiny Business Finland’s Batteries z fínskeho ekosystému. Hlavným cieľom konzorcia BATCircle 2.0 pod vedením Aalto University je zvýšiť pridanú hodnotu fínskeho sektora batérií a zmeniť ho na priemysel v hodnote miliárd EUR.

Spoločnosť Business Finland poskytla konzorciu BATCircle 2.0 (Fínsky ekosystém batériových kovov) takmer 11-miliónov EUR. Konzorcium BATCircle, ktoré bolo založené v roku 2019, sa zameriava na zlepšenie výrobných procesov ťažby, rafinácie kovov a chemikálií pre batérie a na zvýšenie recyklačnej účinnosti lítium-iónových batérií. Konzorcium BATCircle 2.0, ktoré vedie Aalto University, pozostáva zo šiestich výskumných organizácií a 15 spoločností.

Cieľom projektu BATCircle 2.0 je rozvinúť fínsky sektor kovov a materiálov batérií a znížiť závislosť Európy od dodávok surovín a batériových článkov zo zámoria. Fínsky priemysel batérií by mal dosiahnuť hodnotu až jednej miliardy EUR.

Ako uviedla Mari Lundström, hlavná výskumníčka BATCircle a docentka na Aalto University v Helsinkách: „Veríme, že náš domáci ekosystém batériových kovov umožní rast európskeho ekosystému, ktorý sa riadi zásadami obehového hospodárstva a ďalej posilňuje pozíciu Fínska v tejto oblasti.“

Ako uviedol Tuomas van der Meer, technologický manažér spoločnosti Metso Outotec: „Konzorcium BATCircle sa zameriava na ciele fínskej národnej stratégie batérií začatej začiatkom tohto roka a ciele stanovené v európskom ekosystéme batérií. Naším cieľom je urýchliť udržateľný a nízkouhlíkový hospodársky rast Fínska a podporiť dosiahnutie klimatických cieľov v doprave rozvíjaním zručností v tejto oblasti a rozšírením spolupráce.“

Ako vysvetlila Ilkka Homanen, vedúca programu Smart Mobility and Batteries from Finland v Business Finland: „Úzka spolupráca medzi spoločnosťami a výskumnými organizáciami je nevyhnutná na dosiahnutie ambicióznych cieľov konzorcia BAT Circle. Fínsko má všetko know-how a existuje spoločná ambícia urobiť z našej krajiny najatraktívnejšieho globálneho partnera v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom priemysle. Úlohou Business Finland je umožňovať a urýchľovať inovácie a výskum na najvyššej úrovni a podporovať internacionalizáciu riešení a obchodných modelov.“

Podľa profesora Jorma Jokiniemi z University of Eastern Finland je dôležité, aby sa suroviny dostupné priamo z fínskeho ťažobného priemyslu mohli pri syntéze aktívnych batériových katódových a anódových materiálov použiť v aerosólových procesoch. Jokiniemi je vedúcim podprojektu pre spoločnú inováciu, ktorého financovanie predstavuje 490 000 EUR.

Ako dodal Jokiniemi: „Pre nás je v tomto projekte osobitným zameraním výroba nových, aktívnych materiálov potrebných pre batérie. Naši vedci majú dostatok skúseností a know-how v používaní metód aerosólových technológií na syntézu materiálov batériových elektród.“

Metódy aerosólovej technológie sa týkajú syntézy plynnej fázy buď pomocou pyrolýzy rozprašovaním plameňom alebo inými vysokoteplotnými procesmi. Projekt využíva infraštruktúru pre výskum materiálov Funktiomat (https://sites.uef.fi/fine/front-page/funktiomat/) v kampuse Kuopio, kde je možné syntetizovať katódové a anódové materiály použité v lítium-iónových batériách v množstvách, ktoré sú dostatočne veľké na elektrochemické analýzy.

Členovia konzorcia BATCircle2.0:

  • Aalto University, University of Eastern Finland, LUT University, University of Oulu
  • Geological Survey of Finland (GTK), VTT Technical Research Centre of Finland
  • Boliden Harjavalta Oy, Finnish Minerals Group Oy, Fortum Waste Solutions Oy,
     Metso Outotec Oyj, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Terrafame Oy, Umicore Finland Oy, AkkuSer Oy, BroadBit Batteries Oy, Oy Fennoscandian Resources Ab, FinnCobalt Oy, Keliber Technology Oy, Latitude 66 Cobalt Oy, Mawson Oy, X-Ray Minerals Services Finland Oy

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.uef.fi, zverejnené: 22. 6. 2021, autor: rpa