Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

University of Eastern Finland: Nový medzinárodný výskumný projekt na podporu dosiahnutia ambicióznych klimatických cieľov

Pilviä taivaalla.

Vedci v odbore klimatického práva na University of Eastern Finland (UEF) sa zúčastnia rozsiahleho medzinárodného projektu NDC ASPECTS, ktorého cieľom je poskytnúť znalosti založené na výskume na podporu dosiahnutia cieľov Parížskej dohody a na presadzovanie čoraz ambicióznejších Národne stanovených príspevkov (NDCs).

Projekt, ktorý má byť spustený v máji 2021, zabezpečí trojročné financovanie z programu EÚ Horizont 2020. Celkový rozpočet projektu je 5-miliónov EUR, pričom príspevok pre UEF predstavuje takmer 340 000 EUR.

Pracovný balík University of Eastern Finland v rámci projektu vedie profesor klimatického práva a politiky Harro van Asselt na právnickej škole. Ďalšími výskumnými pracovníkmi UEF, ktorí sa na projekte podieľajú, sú vedecká pracovníčka Julia Yamineva a postdoktorandská výskumníčka Beate Antonich.

NDC ASPECTS (Assessing Sectoral Perspectives on Climate Transitions to Support the Global Stocktake and Subsequent NDCs) sa snaží poskytnúť špičkovú analýzu a rozsiahle vedecké dôkazy na podporu dosiahnutia cieľov Parížskej dohody o zmene podnebia a úsilie krajín o modernizáciu existujúcich Príspevkov určených na národnej úrovni do roku 2030 na prípravu nových NDCs s najvyššou možnou ambíciou pre obdobie po roku 2030. Projekt k tomu pristúpi so zameraním na perspektívy politiky a riadenia a postrehy z kvantitatívneho modelovania poskytujúce nové, pokrokové národné, odvetvové a globálne spôsoby zmierňovania.

Pracovný balík vedený University of Eastern Finland sa zameriava na identifikáciu a formulovanie možností na zlepšenie riadenia sektorov na medzinárodnej úrovni vrátane Rámcového dohovoru OSN o zmene podnebia. Okrem toho sa výskum zameria na vyhliadky odvetvových „klimatických klubov“, ako aj na možnosti medzinárodného riadenia výroby fosílnych palív.

Projekt NDC ASPECTS vedie Wuppertalský inštitút (Nemecko). Medzi ďalších kľúčových partnerov patria Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI) (Francúzsko), Vrije Universiteit Brusel (Belgicko) a Baskické centrum pre zmenu podnebia (Španielsko). Do projektu sú zapojení aj partneri z USA, Číny, Indie, Indonézie a Ruska.

Viac informácií o projekte:

Harro van Asselt, profesor klimatického práva a politiky, University of Eastern Finland, e-mail: harro.vanasselt@uef.fi

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.uef.fiz, zverejnené: 21. 4. 2021, autor: rpa