Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

University of Eastern Finland: Nová jadrová mikroRNA by mohla liečiť kardiovaskulárne ochorenia

Postdoktorandská výskumníčka Tiia Turunen, jedna zo zakladateľov RNatives (vľavo), spolu s vedúcou výroby Pia Laitinen. Zdroj: https://www.uef.fi

Nový angiogénny mikroRNA liek môže byť novou možnosťou liečby ischemickej kardiovaskulárnej choroby. Výskumníci z University of Eastern Finland spolu so svojimi medzinárodnými spolupracovníkmi publikovali štúdiu v odbornom časopise PLOS ONE, ktorá popisuje novú jadrovú mikroRNA. Výskumníci patentovali súvisiace inovácie a teraz ich ďalej komerčne rozvíjajú v rámci nového startupu.

MikroRNA sú malé molekuly RNA, ktoré regulujú génovú expresiu. Ich kanonickou úlohou je umlčanie génov zacielením messengerových RNA v bunkovej cytoplazme. Táto nová mikroRNA, miR-466c, má však odlišný mechanizmus účinku. Zvyšuje reguláciu vaskulárneho endotelového rastového faktora A (VEGFA) zacielením na génový promótor v bunkovom jadre.

Okrem rozšírenia akademického chápania biológie mikroRNA majú tieto zistenia komerčný vplyv na vývoj nových liekov RNA. Zvýšenie expresie VEGFA pomocou malých RNA ponúka nové možnosti liečby ischemickej kardiovaskulárnej choroby, kde je ohrozené zásobovanie tkaniva krvou.

Ako uviedol Mikko Turunen, mimoriadny profesor, predseda RNatives: „Aktivácia RNA ako fenomén je známy už 16 rokov, ale jej komerčný potenciál bol rozpoznaný len nedávno.“

Výskumníci patentovali zistenia a uzavreli dohodu o transfere technológií s University of Eastern Finland na komercializáciu súvisiaceho duševného vlastníctva prostredníctvom novej spoločnosti RNatives (www.rnatives.com). Vedecký základ spoločnosti spočíva v dlhoročnom zázemí profesora Mikka Turunena a PhD Tiie Turunen vo výskume nekódujúcej RNA. Už v roku 2009 ako prví preukázali aktiváciu RNA in vivo na zvieratách (1). Neskôr ukázali, že tieto malé RNA sú veľmi účinné pri liečbe infarktu myokardu (2). Tieto výsledky, okrem iných údajov (3), naznačujú, že mikroRNA majú úlohu v regulácii génovej expresie v bunkovom jadre. Mikko Turunen získal od spoločnosti Research Ideas financovanie nového podnikania od Business Finland na komercializáciu súvisiaceho duševného vlastníctva. V dôsledku toho bola založená nová spoločnosť RNatives, ktorá získala financovanie rizikového kapitálu. Výskumné a vývojové operácie spoločnosti sa nachádzajú vo fínskom Kuopiu a čiastočne ich financuje Centrum pre hospodársky rozvoj, dopravu a životné prostredie.

Ako vysvetlil Mikko Turunen: „Náš patentovaný liek na mikroRNA má oproti tradičným prostriedkom na zvýšenie génovej expresie niekoľko výhod. Po prvé, aktiváciou vlastného terapeutického génu bunky (napr. VEGFA) sa správne vytvoria všetky rôzne zostrihové formy génu. Keďže ide o malú RNA, je oveľa menej imunogénna a stabilnejšia ako dlhšie RNA, ako sú lieky na báze mRNA.“

Okrem liekov RNA vyvíja RNatives upravené exozómy na dodávanie týchto RNA pacientom.

Viac informácií:

Laitinen P, Väänänen M-A, Kolari I-L, Mäkinen PI, Kaikkonen MU, Weinberg MS, et al. (2022) Nuclear microRNA-466c regulates Vegfa expression in response to hypoxia. PLoS ONE 17(3): e0265948. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265948

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.uef.fi, zverejnené: 8. 4. 2022, autor: rpa