Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Unikátna slovenská aplikácia už čoskoro odhalí vážne ochorenia

alzheimerova choroba, pamat, demencia, mozog
Slovenskí vedci vyvíjajú mobilnú aplikáciu EWA. Zdroj: http://vat.pravda.sk

Jedinečná a najmä veľmi užitočná aplikácia, ktorá podľa nahrávky hlasu môže odhaliť Alzheimerovu alebo Parkinsonovu chorobu, je v záverečnej testovacej fáze. Dobrovoľníci môžu urýchliť jej spustenie.

Slovenskí vedci, ktorí už tretí rok vyvíjajú mobilnú aplikáciu nazvanú EWA, sú v cieľovej rovinke. Aplikácia je svetový unikát. Funguje na základe umelej inteligencie, ktorá dokáže na základe hovoreného slova a mnohých jeho špecifík (artikulácia, rýchlosť reakcie, presnosť, hlasitosť…) vyhodnotiť, či človek trpí degeneratívnymi ochoreniami mozgu – Parkinsonom alebo Alzheimerom.

Ako je to možné?

Medzi prvé príznaky týchto ochorení totiž patrí obmedzenie slovnej zásoby a zabúdanie slov. Hoci sú obe choroby neliečiteľné, včasná diagnostika je veľmi dôležitá. Čím skôr sa totiž ochorenie odhalí, tým väčšia je šanca na spomalenie jeho progresu, čo sa dá dosiahnuť vhodne nastavenou liečbou medikamentmi a terapiou.

Za aplikáciou stojí programátor a riaditeľ počítačovej firmy Axon Pro Alfréd Zimmermann, ktorý sa spojil s vedcami – odborníkmi na neurodegeneratívne ochorenia. V spolupráci s Centrom Memory a Ústavom informatiky SAV vytvorili bezplatnú aplikáciu, ktorá má fungovať jednoducho, no pritom efektívne.

Ako priblížil aplikáciu autor projektu Alfréd Zimmermann: „Človek postupne vidí 20 jednoduchých obrázkov predmetov a činností. Po každom obrázku do mobilu jednoslovne povie, čo videl. Následne sa mu zjaví komplikovanejší obrázok výjavu, kde je viac osôb a činností, ktoré navzájom súvisia. Na popis tohto obrázka má k dispozícii 90 sekúnd. Celá výpoveď sa nahrá a vyhodnotí.“

Hľadajú dobrovoľníkov

Aby boli výsledky skutočne overené, aplikácia prechádza náročným testovaním a učením. Ako uviedol Zimmerman: „Zjednodušene sa dá povedať, že teraz umelú inteligenciu učíme počúvať a vyhodnocovať jednotlivé obrázky s rôznym prízvukom a v rôznych slovenských nárečiach. Zatiaľ máme nahrávky vyše 1 200 dobrovoľní­kov, z ktorých je viac ako 60 % z oblasti Bratislavy, časť z východného a zo stredného Slovenska.“

Doplnil, že v hlase a hovorenom prejave sa toho odráža oveľa viac, než si myslíme. Napríklad región, z ktorého pochádzame, či oblasť, v ktorej žijeme, ale aj dosiahnuté vzdelanie a životný štýl.

Ďalej dodal: „Aktuálne ešte potrebujeme ľudí starších ako 50 rokov z iných regiónov a najmä s nižším vzdelaním, aby mala aplikácia dostatok vzoriek a učebnej látky z naozaj celého spektra. Predpokladáme, že ak sa nám podarí zrealizovať všetky nahrávky a učenie aplikácie, ktoré ešte potrebujeme, koncom leta by sme ju mohli spustiť do ostrej prevádzky.“

Ak máte záujem zdokonaliť aplikáciu, môžete sa prihlásiť na office@axonpro.sk, viac informácií nájdete na www.projektewa.sk.

Život s chorobou

To, že je v prípade týchto chorôb včasná diagnostika dôležitá, potvrdzuje aj MUDr. Vladimír Klement.

Ako ďalej dodal odborník z Agapé Senior Park, v ktorom sa špecializujú aj na starostlivosť o seniorov s neurodegene­ratívnymi ochoreniami: „Správne a včas nastavená liečba môže pomôcť udržať vyššiu kvalitu života pacientov na dlhší čas. Napríklad v prípade Alzheimerovej choroby vieme, že keď raz začnú odumierať štruktúry v mozgu, ktoré sú dôležité pre dlhodobú a krátkodobú pamäť, myslenie a rozumové schopnosti, ide o nezvratný a neliečiteľný proces. Dá sa však spomaľovať a prejavy demencie zmierňovať, ak sa diagnostikuje včas.“

Zdroj: http://vat.pravda.sk, zverejnené: 22. 8. 2022, autor: rpa