Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Umelá inteligencia vytvára nové pracovné miesta

Vystavenie technológii podľa úrovne vzdelania. Graf ukazuje, ako sú rôzne „vzdelávacie skupiny“ pracovníkov v priemere vystavené týmto trom technológiám. Vzdelávacie skupiny sú definované ako podvzorka buniek profesijného sektora, ktorých priemerná vzdelanostná úroveň je v dolnej, strednej a hornej tretine celoštátnej distribúcie vzdelania. Zdroj: https://www.ecb.europa.eu

Rýchlejšia integrácia umelej inteligencie (AI) v skutočnosti skôr posilnila tvorbu pracovných miest, ako zredukovala, najmä medzi mladými a vysokokvalifikovanými pracovníkmi.

Ukázali to výsledky výskumu, ktoré 28.11.2023 zverejnila Európska centrálna banka (ECB).

Hoci firmy do umelej inteligencie investovali značné prostriedky, ich vplyv na trh práce je zdrojom obáv. Výskum založený na údajoch zo 16 európskych krajín odhalil, že sektory zavádzajúce AI zaznamenali nárast podielu zamestnanosti.

Na pracovné miesta s nízkou a strednou kvalifikáciou mala AI minimálny vplyv, pričom najvýraznejší rast zamestnanosti zaznamenali vysokokvalifikované pozície.

Štúdia však zároveň zaznamenala potenciálne “neutrálne až mierne negatívne vplyvy” na príjmy, pričom sa očakávajú ďalšie vplyvy, pretože technológie AI sa budú naďalej vyvíjať a zavádzať.

“Tieto výsledky neznamenajú oslobodzujúci rozsudok. Technológie s podporou AI sa naďalej vyvíjajú a zavádzajú. Väčšina z ich vplyvu na zamestnanosť a mzdy, a tým aj na rast a rovnosť, sa ešte len ukáže,” uvádza sa v správe.

Viac informácií:

Reports of AI ending human labour may be greatly exaggerated

Zdroj: https://index.sme.sk; https://www.ecb.europa.eu, zverejnené: 30. 11. 2023, autor: rpa