Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Umelá inteligencia v podnikoch EÚ

Infographic: Enterprises using artificial intelligence in the EU

Umelá inteligencia (AI) je oblasťou strategického významu a kľúčovou hnacou silou ekonomického rozvoja. Môže poskytnúť riešenia mnohých výziev, ako je liečenie chorôb alebo minimalizácia environmentálneho dopadu poľnohospodárstva. Umelá inteligencia dáva strojom a systémom schopnosť analyzovať svoje prostredie a prijímať rozhodnutia s určitou mierou autonómie na dosiahnutie konkrétnych cieľov.

V roku 2020 používalo aplikácie umelej inteligencie 7 % podnikov v EÚ s najmenej 10 zamestnancami. Zatiaľ čo 2 % podnikov interne analyzovalo veľké dáta pomocou strojového učenia, 1 % interne analyzovalo veľké dáta pomocou spracovania prirodzeného jazyka, generovania prirodzeného jazyka alebo rozpoznávania reči. Chatovacia služba, pri ktorej chatbot alebo virtuálny agent generoval zákazníkom odpovede v prirodzenom jazyku, bola použitá v 2 % podnikov. Rovnaký podiel podnikov, 2 %, použil servisné roboty, ktoré sa vyznačujú určitou mierou autonómie, napríklad pri čistení, nebezpečných alebo opakujúcich sa úlohách, ako je čistenie jedovatých látok, triedenie predmetov v sklade, pomoc zákazníkom pri nakupovaní alebo na platobných miestach atď.

Spomedzi členských štátov EÚ zaznamenalo Írsko najvyšší podiel podnikov (23 %), ktoré využili ktorúkoľvek zo štyroch zvažovaných aplikácií umelej inteligencie v roku 2020. Ďalšími krajinami s rozsiahlym využívaním technológií umelej inteligencie boli Malta (19 %), Fínsko (12 %) a Dánsko (11 %).

Naopak, menej ako 10 % podnikov využilo ktorúkoľvek zo štyroch aplikácií umelej inteligencie v roku 2020 vo všetkých ostatných členských štátoch. Najnižší podiel zaznamenali Lotyšsko (2 %), Slovinsko, Maďarsko, Cyprus (po 3 %) a Poľsko (4 %).

Na Slovensku 7 % podnikov využilo aplikácie umelej inteligencie.

Viac informácií

Infographic: Enterprises using artificial intelligence

Zdroj: EK, zverejnené: 15.4.2021, autor: rpa