Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ukrajina sa usiluje o reformy výskumu a vývoja, aby sa prispôsobila Európskemu výskumnému priestoru

Ukrajina sa snaží posilniť svoju účasť na medzinárodnom výskume

Ukrajina pracuje na reformách s cieľom urýchliť svoju integráciu do Európskeho výskumného priestoru (ERA), pričom vládni predstavitelia dúfajú, že sa tento rok zapoja do programu vedecko-technickej spolupráce COST.

Ako oznámil námestník ministra pre európsku integráciu Oleksiy Shkuratov: „Ministerstvo školstva a vedy plánuje v budúcom roku nasadiť systematickú prácu na približovaní sa k európskej vedeckej a inovačnej komunite, najmä prostredníctvom rozšírenia účasti na medzinárodných vedeckých programoch EÚ.“

Keďže Ukrajina sa snaží zvýšiť svoju účasť na medzinárodnom výskume, krajina zostáva v medziach EÚ a Ruska. Súčasná vláda sa usiluje o členstvo v EÚ a NATO a v súčasnosti prispôsobuje svoj výskumný a vývojový systém tak, aby ťažil zo zvýšenej spolupráce so západnou Európou, no bude mať problém uniknúť zo zajatia Ruska, ktoré okupovalo ukrajinské územia v roku 2014.

Ukrajina 12. októbra 2021 podpísala dohodu s Európskou komisiou, že sa stane plne pridruženým členom v rámci Horizont Európa, programu EÚ pre výskum a inovácie v hodnote 95,5-miliardy EUR. Prvá vedecko-technická dohoda s EÚ pochádza z roku 2002 a v roku 2015 sa do Horizontu 2020 zapojila aj Ukrajina.

Teraz chce vláda posilniť svoju pozíciu v obnovenom ERA, pláne EÚ vytvoriť jednotný trh pre výskum so spoločnými investičnými cieľmi, novým systémom hodnotenia výskumu a spoločnými prioritami, princípmi a hodnotami politiky výskumu a vývoja.

Shkuratov uviedol, že vláda minulý rok aktualizovala svoj plán integrácie v ERA, ale je potrebné viac práce na zosúladení národnej politickej agendy výskumu a vývoja s prioritami stanovenými v ERA. Ďalej dodal: „Keďže sa snažíme zosúladiť opatrenia s krajinami EÚ, budeme naďalej pracovať na aktualizácii tohto dokumentu v súlade s novou politikou EÚ.“

Na tento účel vláda zriadila skupinu ukrajinských expertov, ktorí sa pridajú k pracovným skupinám výboru ERAC, orgánu poradného výboru Rady EÚ pre politiku EÚ pre výskum a inovácie, ktorého úlohou je riadiť implementáciu ERA.

Grigorij Mozolevyč, vedúci expertnej skupiny pre stratégie a koordináciu politík na ministerstve školstva a vedy, uviedol, že Ukrajina teraz zaviedla konkurenčný systém prideľovania grantov na výskum a plánuje každoročne zvyšovať rozpočet Národného výskumného fondu.

Vláda chce tiež do konca tohto roka ukončiť rokovania s COSTom, prvým programom EÚ pre výskumnú spoluprácu, a umožniť ukrajinským výskumníkom jednoduchšiu spoluprácu s kolegami v EÚ. Ako dodal Mozolevyč: „Dúfam, že v roku 2022 sa budeme môcť stať právoplatným členom tejto organizácie.“

Ukrajinská vláda tiež rokuje s Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) a podniká kroky na zavedenie otvorenej vedy do svojho systému výskumu a vývoja a vypracuje právny rámec, ktorý by výskumným infraštruktúram v krajine umožnil pripojiť sa k európskym konzorciám.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 11. 1. 2022, autor: rpa