Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ukrajina a Gruzínsko sa pripojili k programu COST

Flag of Georgia and flag of Ukraine
Pripojenie Ukrajiny a Gruzínska k programu COST. Zdroj: https://www.cost.eu

Výbor vyšších úradníkov (CSO), Valné zhromaždenie združenia COST, prijal za svojich posledných členov Gruzínsko a Ukrajinu.

V dňoch 30. – 31. marca 2022 sa zástupcovia členov COST stretli pod záštitou francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ v Paríži. Po jednomyseľnom rozhodnutí sa Gruzínsko aj Ukrajina pripojili k programu COST, ktorý má teraz 40 riadnych členov.

Ako uviedol prof. Alain Beretz, prezident združenia COST: „Prijatie Gruzínska a Ukrajiny ako riadnych členov COST podporuje kľúčovú úlohu COST pri uľahčovaní integrácie do európskeho výskumu a inovácií. COST si kladie za cieľ podporovať otvorené a inkluzívne siete excelentnosti vo všetkých vedeckých oblastiach a prostredníctvom svojho členstva budú gruzínski a ukrajinskí výskumníci schopní prevziať proaktívnu úlohu pri návrhoch budúcich opatrení COST.“

Členstvo v COST umožňuje výskumníkom a inovátorom plne využívať príležitosti COST na vytváranie sietí, vrátane toho, že sú hlavným navrhovateľom opatrení COST. Okrem toho na úrovni riadenia teraz obe krajiny prispejú k nastaveniu stratégie formovania budúcnosti COST.

Viac informácií:

The Committee of Senior Officials (CSO), the General Assembly of the COST Association, has accepted Georgia and Ukraine as its latest members

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.cost.eu, zverejnené: 11. 4. 2022, autor: rpa