Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

TU Wien zakladá „Centrum pre umelú inteligenciu a strojové učenie“ (CAIML)

Technická univerzita vo Viedni (TU Wien) 29. novembra 2021 informovala o založení „Centra pre umelú inteligenciu a strojové učenie“ (CAIML).

Naša spoločnosť sa nachádza uprostred technologickej revolúcie. Aj keď si to často ani neuvedomujeme, umelá inteligencia (AI) a strojové učenie (ML) čoraz viac určujú náš každodenný život. Počítačové algoritmy nám navrhujú videá, ktoré by sa nám mohli páčiť, pomáhajú nám nájsť správnu cestu v aute.

„Neodmysliteľnou súčasťou umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML) je aj vedecký výskum.“

Na Technickej univerzite vo Viedni sa  vedecký výskum v tomto odvetví už roky intenzívne a s veľkým úspechom realizuje, či už na rôznych ústavoch a fakultách a s rôznymi metódami a cieľmi. „Centrum pre umelú inteligenciu a strojové učenie“ (CAIML) bolo na TU Wien založené s cieľom posilniť a prepojiť tieto výskumné iniciatívy. Ciele sú mimoriadne ambiciózne. Založením tohto centra  plánuje TU Wien svoje pevné zakotvenie v špičkovej, medzinárodnej výskumnej oblasti umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML), ako aj vo výučbe. Príkladom sú podobné iniciatívy z MIT, alebo Stanford University.

Rôzne prístupy

V poslednom desaťročí a až dvoch desaťročiach došlo k rozmachu technológií (AI) a (ML), v neposlednom rade i vďaka výrazne zvýšenému výpočtovému výkonu.

Prof. Stefan Woltran z „Inštitútu pre logiku a výpočty“ TU Wien komentoval situáciu nasledovne: „Za posledné obdobie sme si všimli na Technickej univerzite vo Viedni, ale aj interne, že sa v tejto oblasti, v priebehu desaťročí, vyvinuli rôzne komunity, ktoré nie sú tak dobre prepojené, ako by mali byť. V umelej inteligencii existujú veľmi odlišné prístupy, o ktorých tiež diskutujú rôzni ľudia v rôznych odborných časopisoch a na rôznych odborných konferenciách a teraz by sme chceli tieto rôzne smery spojiť.”

Na jednej strane je tu klasická, alebo symbolická „umelá inteligencia“(AI). Tam sa človek snaží simulovať inteligenciu s jasne definovanými pravidlami. Šachové pravidlá sú naprogramované napríklad v šachovom počítači a ten ich nemôže vôbec porušovať. Ústrednú úlohu tu zohráva matematická logika, počítač pracuje symbolicky, t. j. s jasne definovanými objektmi, ako sú šachové figúrky, ktoré sa majú presunúť, alebo so zoznamom filmov, z ktorých sa má vybrať ten najvhodnejší. Algoritmus postupuje zrozumiteľným, logicky vysvetliteľným spôsobom.

Na druhej strane tu máme strojové učenie. Častou otázkou je, ako možno zlepšiť algoritmy a získať tak nové poznatky prostredníctvom veľkého množstva údajov, modelov a simulácií. Algoritmy sú „trénované“ na určitých údajoch a až potom sú schopné poskytnúť zmysluplné výsledky. Rozhodujúcu úlohu tu zohráva štatistika, ako aj diferenciálne rovnice, ktoré sú v prírodných vedách všadeprítomné. Algoritmy nepracujú s objektmi, ktorých sémantický význam je potrebné definovať, ide o veľmi pragmatickú záležitosť hľadania optimálneho riešenia, meraného podľa určitých, vopred stanovených kritérií. Možné aplikácie siahajú od robotiky až po automatizovanú analýzu röntgenových snímok.

Spojenie = vysvetliteľná umelá inteligencia (AI).

Profesor Clemens Heitzinger z „Inštitútu pre analýzu a vedecké výpočty“ TU Wien ďalej zastáva názor: „Tieto dva tábory, symbolická (AI) a strojové učenie (ML), sa z historických dôvodov vyvinuli odlišne. Je však čoraz jasnejšie, že iba interakcia metód umožňuje inteligentné systémy. Dôležitými faktormi sú aj množstvo dát a výpočtový výkon, ktoré dnes umožňujú riešiť problémy, ktoré boli ešte pred niekoľkými rokmi považované za neriešiteľné.“

Túto interakciu možno nájsť najmä v takzvanej „vysvetliteľnej (AI)“.

Profesor Clemens Heitzinger ďalej dodal: „Ak algoritmus prináša užitočné výsledky, je to dôležitý prvý krok, ak ale nechcete vidieť umelú inteligenciu len ako čiernu skrinku, chcem pochopiť, ako dospela k svojmu výsledku a ako je tento výsledok spoľahlivý. Aby sme to dosiahli, musíme zjednotiť rôzne myšlienkové prúdy.”

Ako dodal prof. Stefan Woltran: „Centrum pre umelú inteligenciu a strojové učenie“ (CAIML) posilní spoločnými výskumnými iniciatívami, programami excelentnosti a vzdelávacími opatreniami spoluprácu v rámci Technickej univerzity vo Viedni. Informatika je už teraz veľmi dobre medzinárodne prepojená, chceme v internacionalizácii  aj naďalej pokračovať, rozširovať a etablovať Technickú univerzitu Viedeň medzi špičku v medzinárodnom meradle.“       

Zároveň sa má na Technickej univerzite vo Viedni ďalej posilniť prepojenie základného výskumu a aplikácií, „know-how“ v oblasti umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML), sprístupniť výskumným skupinám, ktoré chcú využívať (AI) a (ML) ako nástroje pre vlastný výskum.

Taktiež ďalšie partnerské spoločnosti z priemyslu majú byť, užšie ako doteraz, prepojené s Technickou univerzitou vo Viedni.

Otvárací ceremoniál CAIML s hlavnou prednáškou sa uskutoční online 2. decembra 2021 o 16:00. O 16:30 prednesie hlavnú prednášku nositeľ Turingovej ceny Leslie Valiant z Harvardskej univerzity, po ktorej budú CAIML prezentovať Clemens Heitzinger a Stefan Woltran.

Po prednáške bude nasledovať panelová diskusia.

Viac informácií:

New Center for Artificial Intelligence and Machine Learning (CAIML)

Ďalšie informácie o „Centre umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML)

Zdroj: https://www.tuwien.at, zverejnené: 1. 12. 2021, autor: Blanka Hermanová, rpa