Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

TU Eindhoven v Holandsku spúšťa platformu na výmenu údajov v zdravotníctve

Takzvaný Portál zdravotníckych údajov (HDP) umožňuje prvýkrát výmenu lekárskych údajov z rôznych typov inštitúcií.

Regionálna spolupráca e / MTIC sa začne v októbri 2021 vybudovaním platformy, na ktorej sa budú môcť prvýkrát bezpečne a anonymne zdieľať lekárske údaje z rôznych typov zdravotníckych zariadení, napríklad medzi nemocnicami, univerzitami a priemyslom. Po rokoch príprav by mal byť Portál zdravotníckych údajov (Health Data Portal – HDP) pripravený do polovice roka 2022 v regionálnom meradle. Vďaka tomu bude mať tiež dôležitú úlohu v národnej sieti projektu Health-RI financovaného z národného fondu pre rast.

V lekárskom a vedeckom svete rastie dopyt po systéme, ktorý umožňuje bezpečnú a jednoduchú výmenu údajov medzi rôznymi inštitúciami. Aj keď je výmena údajov v rámci jednej inštitúcie, ako je napríklad nemocnica, často dobre zdokumentovaná, v súčasnosti chýba systém, ktorý by to umožňoval medzi rôznymi inštitúciami, napríklad medzi nemocnicami a univerzitami.

e / MTIC – veľké regionálne partnerstvo v oblasti zdravotníckej technológie medzi Eindhoven University of Technology (TU / e), spoločnosťou Philips, Catharina Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum a Kempenhaeghe Expertise Center – je teraz prvým konzorciom, ktoré začalo s implementáciou platformy zdravotníckych údajov Health Data Portal (HDP), ktorý presahuje brány jednej inštitúcie.

Zlomové momenty v zdravotníctve

Ako uviedol Kees van der Klauw, manažér ekosystému v e / MTIC: Vidíme, že vedci radi používajú informácie, ktoré pochádzajú z rôznych zdrojov. Ak napríklad chcete skúmať súvislosť medzi kardiovaskulárnymi ochoreniami a ťažkým tehotenstvom, potrebujete údaje z rôznych domén. To povedie k prelomom v zdravotníctve. V praxi na to ešte nie je vyvinutý žiadny systém, aby doktorandi strávili viac času prípravou a zberom údajov ako skutočným výskumom. Chceme to zmeniť. Výzva je tu veľká, pretože sa musíte vysporiadať s etikou, súkromím a právnymi aspektami rôznych typov inštitúcii.

Rozšírenie medzi disciplínami

HDP má byť pôvodne zavedený v regionálnom meradle. e / MTIC si kladie za cieľ uviesť prvú implementáciu systému do prevádzky v lete 2022, čo umožní štruktúrované zdieľanie údajov medzi rôznymi stranami. Odvtedy je možné systém rozširovať naprieč odbormi vďaka používaniu bežných metód a infraštruktúr.

Deje sa tak v rámci verejno-súkromnej iniciatívy Health-RI, ktorej cieľom je realizácia integrovanej národnej infraštruktúry pre údaje o zdraví, a na tento účel bolo na začiatku roka 2021 z národného fondu pre rast udelených 69-miliónov EUR. Spolu s Health-RI sa e / MTIC zameriava na technickú podporu a (právne) predpoklady a dohody potrebné na dosiahnutie úspechu HDP.

e / MTIC je jedným z ôsmich regionálnych centier Health-RI. Univerzitné zdravotnícke centrá (UMC) predstavujú ďalších sedem regionálnych centier. Projekt Health-RI bol zahájený 7. októbra 2021.

Zdieľanie skúseností

Ako dodal Van der Klauw: Teraz sa môžeme podeliť o našu architektúru a skúsenosti s inými inštitúciami a centrami. Následným prepojením všetkých uzlov Health-RI dohromady vznikne veľký ekosystém. Myšlienka je, že to nakoniec podarí na celonárodný zastrešujúci systém, ktorý bude zahŕňať aj strany v prvej línii a dokonca aj komerčné organizácie, ako sú lekárnici. Koniec koncov, vieme, že analýza údajov bude hrať stále dôležitejšiu úlohu v prevencii, diagnostike a liečbe takmer všetkých stavov, kontrole nákladov a zlepšovaní starostlivosti. Takže dôležitosť tohto systému a cieľ realizácie národnej integrovanej infraštruktúry zdravotníckych údajov je to každému jasné.

Rýchla cesta ku klinickým inováciám

Carmen van Vilsteren, riaditeľka zdravotníctva na Eindhoven University of Technology (TU / e) a predsedníčka Eindhoven MedTech Innovation Center (e / MTIC) dodala: „Od vzniku e / MTIC sme vedeli, že potrebujeme HDP, aby sme splnili naše ambície rýchlo prejsť na klinickú inováciu. Veľmi nás teší, že teraz začneme s výstavbou, aby sme ju mohli čo najskôr nasadiť na národnej úrovni.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.tue.nl, zverejnené: 7. 10. 2021, autor: rpa