Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

TU Eindhoven a NXP Semiconductors spolupracujú na bezpečnejšej a čistejšej doprave

TU Eindhoven (TU/e) a NXP Semiconductors v Holandsku podpísali dohodu o spoločnom vývoji inteligentnejšej, bezpečnejšej, pohodlnejšej a čistejšej dopravy. Podpísaním takzvaného Memoranda o porozumení (MoU) sa obe strany zaväzujú poskytnúť vedomosti a údaje, ako aj potrebný personál a študentov.

Spolupráca medzi TU/e ​​a NXP nie je nová. Od roku 2019 obe strany úspešne spolupracujú na dosiahnutí lepších dopravných riešení prostredníctvom umelej inteligencie (AI).

Robert-Jan Smits, predseda predstavenstva TU Eindhoven, je spokojný s novou spoluprácou: „TU Eindhoven a NXP zdieľajú ambíciu spoločne významne prispieť k inteligentnejšiemu, bezpečnejšiemu a čistejšiemu systému mobility. Chceme k tomu prispieť prelomovými inováciami v oblasti umelej inteligencie pre mobilitu, spájajúce sily pri vývoji technológií a konceptov, ktoré možno rýchlo aplikovať.“

Ako dodal Lars Reger, technický riaditeľ spoločnosti NXP: „Všetky produkty, ktoré používame v každodennom živote, sa stávajú inteligentnejšími, pričom autá sú dokonalým príkladom. Aby autá prevzali jazdné úlohy od vodiča, autá budú využívať umelú inteligenciu na spracovanie a interpretáciu vstupov z rôznych radarov a kamier. Toto je dobrý príklad oblasti, v ktorej budú NXP a TU/e ​​intenzívnejšie spolupracovať. V praxi to znamená, že budeme robiť spoločný výskum umelej inteligencie. V širšom zmysle desiatky vedcov bude pracovať na ich doktorandskom výskume na NXP. Sme hrdí na vynikajúcu spoluprácu s TU/e, ktorá je celosvetovým meradlom.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.tue.nl, zverejnené: 22. 10. 2021, autor: rpa