Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

TU Berlín: Šesť nových laboratórií pre vedeckú komunikáciu

Logo Berlin University Alliance

Šesť nových experimentálnych laboratórií pre vedeckú komunikáciu financuje konzorcium excelencie Berlínskej univerzitnej aliancie (Berlin University Alliance – BUA) v celkovej výške 2,4-milióna EUR. Dve z týchto laboratórií vedú profesori na TU Berlin: Projekt „Trash Games – Hra s prechodom na cirkulárnu ekonomiku v Haus der Materialisierungen“, ktorý vedie profesorka Susanne Rotter, smeruje k vytvoreniu hravých prístupov k recyklácii a cirkulárnej ekonomike a bude financovaný na jeden rok v rámci línie financovania „rýchly prístup“. Program „Projektlabor Wissenschaftskommunikation“ vyskúša učebný modul, v ktorom sa študenti zúčastňujú výmeny poznatkov s výskumníkmi, umelcami a neuniverzitnými partnermi. Tento projekt „dlhej cesty“ s trojročným financovaním vedie profesorka Birgit Kanngießer.

Experimentálne laboratóriá otestujú nové inovatívne formy vedeckej komunikácie. Srdcom programu je koncepcia výmeny znalostí, forma prenosu znalostí založená na dialógu, ktorá sa snaží sprostredkovať výsledky výskumu do spoločnosti a súčasne vytvárať vedu v spolupráci a v dialógu s cieľovými skupinami v spoločnosti. Vedci z TU Berlin sú zapojení aj do ďalších štyroch financovaných projektov. Financovanie experimentálnych laboratórií pre vedeckú komunikáciu sa začne v apríli 2021.

Ako uviedla prof. Dr.-Ing. DR. Sabine Kunst, predsedníčka Humboldt-Universität Berlin a hovorkyňa Berlínskej univerzitnej aliancie: „Boli sme veľmi pozitívne prekvapení veľkým počtom a vysokou kvalitou podaných žiadostí. Výber projektov, ktoré sa teraz uskutočnili, nám umožňuje ako BUA vyskúšať nové výmenné formáty so spoločnosťou. Poslanie výmeny poznatkov so spoločnosťou je pre mňa osobne tiež veľmi dôležité a teším sa na prvé výsledky z laboratórií.“

Ako dodal prof. Dr. Marc Dewey z riadiaceho výboru oblasti zameranej na podporu výmeny znalostí Berlínskej univerzitnej aliancie: „Experimentálne laboratóriá plánujú veľmi odlišné a veľmi zaujímavé formáty výmeny so spoločnosťou. Vďaka týmto novým spôsobom vedeckej komunikácie asociácie dúfajú, že nové vedecké poznatky sa získajú prostredníctvom ústrednej úlohy spoločnosti. Na konci projektu budú inovatívne koncepty dostupné aj pre ďalších výskumných pracovníkov.“

Viac informácií

Berlin University Alliance press release Neue Ideen für Wissenschaftskommunikation
TU Berlin in the Consortium of Excellence
Haus der Materialisierungen
Practical implementation of Circular Economy in an Urban Context at TU Berlin

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.berlin-university-alliance.de, zverejnené: 24.3.2021, autor: rpa