Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Trnavský samosprávny kraj začína spolupracovať s Ekonomickou univerzitou v Bratislave

Trnavský samosprávny kraj začína spolupracovať s Ekonomickou univerzitou v Bratislave
Memorandum o spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom a Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Zdroj: https://euba.sk

Trnavský župan Jozef Viskupič a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo podpísali 9. mája 2022 memorandum o spolupráci. Inštitúcie majú záujem efektívne prepájať vzdelávanie s praxou, popularizovať vedu a výskum a prispievať k riešeniu celospoločenských výziev. Obe strany sa dohodli aj na spolupráci pri príprave legislatívnych a strategických materiálov, a pri vzájomnom využívaní odborných poznatkov.

Ako uviedol trnavský župan Jozef Viskupič: „Spolupráca s univerzitami pôsobiacimi v Trnave sa nám osvedčila. Preto som rád, že dobré vzťahy nadväzujeme aj za našimi hranicami, v susednom Bratislavskom kraji. S Ekonomickou univerzitou v Bratislave sme sa dohodli na vzájomnej súčinnosti pri výmene poznatkov a realizácii projektov. Jej študenti sa budú môcť zapojiť aj do nášho nového stážového programu ‚Mladí na úrade’.“

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo, ocenil iniciatívu TTSK na užšiu spoluprácu a vyjadril presvedčenie, že „vďaka memorandu sa podarí viac prepojiť akademické vzdelávanie s praxou aj v samosprávnej oblasti, a to vo viacerých oblastiach od prípravy záverečných prác, stážových pobytov po odbornú expertíznu činnosť, vrátane výskumu a inovácií. Vzájomná spolupráca by tak mohla prispieť k širšej rozmanitosti získania odborných skúseností a efektívnejšej stabilizácii mladých talentov v regióne.“

V roku 2019 Trnavský samosprávny kraj uzatvoril memorandá o spolupráci Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou Sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Materiálovo-technologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Trnave. Ich cieľom je koordinovať strategické zámery rozvoja kraja, adaptovať vedecko-výskumné aktivity pre potreby regiónu a skvalitniť vysokoškolské štúdium s cieľom udržania absolventov v kraji. Univerzity sú preto zastúpené aj v rade partnerstva pre nové eurofondy a môžu sa uchádzať o zdroje z plánu obnovy. V tejto súvislosti im je nápomocná aj Kancelária TTSK v Bruseli, ktorá sprostredkovala, že akademické subjekty sa zapojili do konzorcií partnerov v dvoch projektoch, a to na propagáciu udržateľnej mobility a rozvoj zručností v chemickom priemysle.

Trnavská župa otvorila stážový program „Mladí na úrade“ pre denných študentov vysokých škôl do 26 rokov. Počas ročného cyklu sa budú stážisti zapájať do práce na viacerých odboroch a oddeleniach, aby si zdokonalili svoje zručnosti priamo v praxi. Stáž je honorovaná piatimi eurami za odpracovanú hodinu pri maxime 20 hodín za týždeň.

Nad rámec tohto programu TTSK ponúka krátkodobejšie alebo špecifickejšie stáže. Osvedčila sa napríklad ponuka stáže v Kancelárii TTSK v Bruseli, na ktorú je možné získať grant Erasmus+.

Zdroj: https://euba.sk, zverejnené: 11. 5. 2022, autor: rpa