Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Tretia vlna výziev v rámci programu Digitálna Európa

    " "
Digital Europe. Zdroj: https://digital-strategy.ec.europa.eu

Európska komisia zverejnila na Funding&Tenders portáli tretie kolo výziev v rámci programu Digitálna Európa („DIGITAL“). Na aktuálnych 7 výziev vyčlenila EK spolu 174-mil. EUR. Termín na predkladanie projektových návrhov bol stanovený na 24. január 2023. Pripájame pre Vás prehľad uvedených výziev. Detailné informácie ako získať podporu v rámci programu DIGITAL je možné nájsť tu.

K niektorým výzvam EK pripravuje pre záujemcov aj špeciálne informačné dni. Ku dnešnému dňu je napr. naplánovaný info deň k výzve na pokročilé digitálne zručnosti (20.10.2022) a k výzve na nasadzovanie dátového priestoru pre smart komunity (18.10.2022). Zároveň, EK pripravila Q&A stránku venovanú programu DIGITAL.

Vo viacerých prípadoch by podporené projekty mali mať celoeurópsky pozitívny dopad, preto v takých prípadoch by malo byť oprávneným žiadateľom silné medzinárodné konzorcium. Slovenské podniky a inštitúcie môžu byť buď koordinátorom konzorcia, alebo môžu benefitovať na finančnom grante ako členovia konzorcia – t.j. partneri koordinátora alebo ako pridružené subjekty. Na zostavovanie konzorcií je možné si ľahko nájsť partnera/ov v rámci každej zverejnenej výzvy.

Zároveň, od 15. novembra 2022 bude možné sa prihlásiť na výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti v celkovom objeme 176,5-mil. EUR (linky na prihlásenie). Termín na predkladanie projektov v rámci predmetných výziev je 15. február 2023. Prosím neváhajte preposlať tieto informácie v rámci svojej profesionálnej siete komukoľvek, kto by mal o záujem o podporu z programu DIGITAL. V prípade otázok nás môžte kontaktovať na tel. 02/2092 8210, e-mail: ProgramDIGITAL@mirri.gov.sk.

Viac informácií:

Prehľad tretieho kola výziev publikovaných v rámci priamo riadeného programu Digitálna Európa na r. 2021 – 2027

Zdroj: MIRRI, https://digital-strategy.ec.europa.eu; zverejnené: 11. 10. 2022, autor: rpa