Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Trendy v oblasti kvantovej teórie sa predstavia na ČVUT v Prahe

Workshop on Modern Trends in Quantum Theory na ČVUT v Prahe. Zdroj: https://aktualne.cvut.cz

Prehľad trendov v oblasti kvantovej teórie predstavia vedci na týždennej akcii Workshop on Modern Trends in Quantum Theory, ktoré sa uskutoční 23. – 27. mája 2022 na Fakulte jadrového a fyzikálneho inžinierstva ČVUT v Prahe (FJFI). Prednášky prisľúbili popredné kapacity v odbore z európskych, ale aj vzdialenejších univerzít, napríklad prof. Stephen M. Barnett z University of Glasgow, prof. Rafael Benguria z Pontificia Universidad Católica de Chile a ďalší.

Svoje výsledky tu budú prezentovať aj členovia dvoch podprogramov výskumného programu Theory, ktorá je súčasťou projektu Centra pokročilých aplikovaných prírodných vied (CAAS). Ide o podprogramy Geometria a spektrálne vlastnosti kvantových systémov pod vedením prof. Pavla Exnera a prof. Pavla Šťovíčka a Kvantová optika a kvantová informácia vedená prof. Igorom Jexom. Workshop prebehne práve vďaka prof. Igorovi Jexovi.

Prihlásiť sa môžu všetci záujemcovia o tematiku. Podrobnejšie informácie o programe workshopu a online registrácii nájdete na webe workshopu.

Viac informácií:

Workshop on Modern Trends in Quantum Theory

Zdroj: https://aktualne.cvut.cz, zverejnené: 19. 5. 2022, autor: rpa