Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Trenčiansky kraj chce užšiu cezhraničnú spoluprácu s Českom

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpi k združeniu Región Biele Karpaty, zameranému na cezhraničnú spoluprácu s partnermi v susednom Česku. Do správy by tiež chcel dostať Fond malých projektov v rámci eurofondového programu Interreg.

Združenie Región Biele Karpaty je slovenskou dvojičkou českého Regiónu Bílé Karpaty, ktorého je cieľom je rozvoj a cezhraničná spolupráca Zlínskeho kraja, podobne ako cieľom slovenského združenia je rozvoj cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Dva združenia spoločne tvoria euroregión Bílé – Biele Karpaty.

Hoci euroregión vznikol už v roku 2000 a slovenský Región Biele Karpaty (RBK) funguje od roku 1999, Trenčiansky kraj sa k nemu rozhodol pridať až dnes. Kraj by sa chcel v novom programovom období uchádzať aj o správu Fondu malých projektov v eurofondovom program Interreg A SK-CZ.

Ako uviedlo tlačové oddelenie TSK: „Kraj považuje členstvo v takejto organizácii za jednu z ďalších možností rozšírenia cezhraničnej spolupráce, nevynímajúc aj spoluprácu vo Fonde malých projektov SK-CZ, kde Region Bílé Karpaty, pôsobí v rámci Programu Interreg SK-CZ ako správca už tretie programové obdobie.”

Po 20 rokoch

Euroregión Bílé – Biele Karpaty vznikol ako cezhraničné združenie koncom júla roku 2000 v Trenčíne podpisom zmluvy medzi českým Združením Bilé Karpaty a slovenským Združením Biele Karpaty. Územne je euroregión totožný s hranicami Zlínskeho kraja v Česku a Trenčianskeho kraja na Slovensku.

Spolupráca sa zameriava na oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, dopravy, cestovného ruchu, ľudských zdrojov, zdravotníctva, školstva, projektových žiadostí či spolupráce s ďalšími euroregiónmi.

Zaujímavosťou je, že hoci podľa internetovej stránky je cieľom slovenského združenia rozvoj trenčianskeho kraja, samotný kraj sa členom stáva až po viac než 20 rokoch existencie. Na otázku prečo je to tak, TSK priamo neodpovedalo. Uviedlo len, že so združením dlhodobo spolupracovalo na neformálnej báze.

Ako uviedol tlačový odbor: „Trenčianska župa s Regiónom Biele Karpaty aktívne spolupracuje dlhodobo. Memorandum o spolupráci bolo podpísané v roku 2017. Oba subjekty komunikovali v rámci svojho pôsobenia pri príprave strategických dokumentov, či už RBK, ako aj TSK a zástupcovia oboch združení boli súčasťou pracovných skupín, ktorých úlohou je strategické plánovanie cezhraničnej spolupráce a jej realizácia.“

Členstvo v združení potvrdili na poslednom júlovom rokovaní krajskí poslanci.

Fond malých projektov

Trenčiansky kraj sa v budúcom programovom období čerpania eurofondov chce uchádzať o správu Fondu malých projektov v cezhraničnom programe Interreg A SK-CZ. Na českej strane je správcom fondu český Región Bílé Karpaty, na slovenskej Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).

Ako uviedol predseda TSK Jaroslav Baška: „Chceme byť po určitých rokoch tým úradom, ktorý bude môcť riešiť fond mikroprojektov v rámci Interregu, čiže cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Českej republiky. Teraz to riadi iný kraj a myslíme si, že máme skúsenosti na to, aby sme mohli tento fond riadiť.”

Baška hovorí, že nejde o malé peniaze. Žiadateľmi o podporu môžu byť mestá, obce, iné organizácie, občianske združenia aj neziskovky. Ako doplnil Baška: „Ide o malé projekty, ktorých rozpočet je približne 20 až 40 tisíc EUR. Chceme, aby sa to riadilo z úrovne TSK.”

Celkový rozpočet Fondu malých projektov pre programové obdobie 2014 až 2020 bol približne deväť miliónov EUR, ktoré sú zhruba rovným dielom rozdelené medzi českú a slovenskú stranu. Každý žiadateľ musí splniť tri podmienky:

  1. musí ísť o malý projekt na regionálnej úrovni
  2. ktorý musí mať evidentný cezhraničný dopad,
  3. a ktorý musí zapájať cezhraničného partnera.

V minulých rokoch sa z fondu zafinancovalo napríklad spoločné štvordňové sústredenie mládežníckych futbalových klubov obcí Dlhá nad Oravou a Veľká Polom a dvojdňový turnaj v rámci projektu výmeny skúseností v športovej a kultúrnej oblasti. V rámci projektu Hej, Goraľu! sa zase deti zo základnej školy v obci Rabča a zo základnej školy v českom Šenove zúčastnili workshopov, v ktorých zisťovali podobnosti a rozdielnosti českého a slovenského jazyka. Vznikol tu tiež unikátny goralsko-česko-slovenský slovník.

Spolupráca aj na nižších úrovniach

Trenčiansky kraj spolupracuje na regionálnej báze najmä so Zlínskym a Juhomoravským krajom. Dôvod je jednoduchý – spoločná hranica. Oblasti spolupráce sú opäť najmä doprava, kultúrne a prírodné dedičstvo, sociálne služby či rozvoj ľudských zdrojov.

Tlačové oddelenie zároveň upozornilo, že spolupráca funguje aj medzi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho, respektíve Zlínskeho a Juhomoravského kraja. Príkladom so stredné školy, ktoré majú dlhodobé fungujúce aktívne partnerstvá a spoločne pracujú na rôznych projektoch smerujúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania a k podpore vzájomného porozumenia. Často ide o podobné malé projekty, ktoré sú uvedené vyššie. V niektorých prípadoch však ide aj o dlhodobejšie spolupráce.

Zdroj: https://euractiv.sk, zverejnené: 26. 7. 2021, autor: rpa