Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Transfer technológií: Prečo je výskumný potenciál Nemecka často premrhaný

Transfer technológií v Nemecku. Zdroj: https://sciencebusiness.net

 

Transfer technológií a inovácie sú ústrednými témami nemeckej vládnej koalície. Vedecké inštitúcie zodpovedné za transfer technológií však trpia nedostatočnými zdrojmi a nedocenením. Okrem toho k dnešnému dňu neexistujú takmer žiadne údaje a fakty, ktoré by merali ich prínos k inovačnému systému.

„Príliš veľa z toho, čo vyprodukujeme vo vedeckom systéme, sa stratilo alebo sa nesledovalo,“ uviedla Sabine Kunst, predsedníčka správnej rady Nadácie Joachima Herza v Hamburgu, pre Table.Media v interview začiatkom tohto mesiaca.

A inde sa tiež často sťažujú, že exceletný výskum v Nemecku sa nepremieta do pridanej hodnoty. Tretie poslanie univerzít – transfer znalostí a technológií do spoločnosti a súkromného sektora – sa za posledných 20 rokov neetablovalo ako rovnocenný pilier popri výskume a výučbe.

 

Kontrola výsledkov na zlaté nugety

„Musíme skontrolovať každý výsledok výskumu, aby sme zistili, či v ňom nie je skrytý zlatá nugeta,“ uviedol Thomas Gazlig, šéf Charité BIH Innovation (spoločná kancelária pre transfer technológií Berlínskeho inštitútu zdravia a Univerzitnej nemocnice Charité). Príliš málo vedcov v Nemecku však zvažuje uplatnenie svojho výskumu. Kunst sa sťažuje, že „stratili odbornosť na spojenie vedeckej práce a aplikácie“.

Gazlig dáva jasne najavo, že chýbajú stimuly a politické usmernenia. Len málo centier transferu technológií je primerane a trvalo financovaných. Mnohé sú závislé od financovania od tretích strán a v súčasnosti sa snažia kompenzovať zrušenie programu Exist Potentiale, programu, ktorého cieľom je aktivovať kultúru start-upov napríklad na nemeckých univerzitách.

Podľa Christiane Bach-Kaienburgovej, výkonnej riaditeľky Transferallianz, nemeckého združenia pre transfer znalostí a technológií, je výsledkom zvýšený únik mozgov.

 

Fakty a čísla o transfere technológií v Nemecku

Existuje tiež príliš málo čísel, údajov a faktov o vstupe, výstupe a vplyve. Nikto nevie, koľko financií sa investuje do transferu technológií na univerzitách v Nemecku. Čo z toho vzíde, tiež zostáva neznáme. S tým podľa Gazligu súvisí aj nízka viditeľnosť problematiky.

Spoločnosť Transferallianz by to teraz chcela riešiť, aspoň ako prvý krok. V prieskume, ktorého sa zúčastnilo 81 organizácií transferu technológií z výskumných inštitúcií a univerzít, sa zbierajú dôležité vstupné a výstupné dáta. Údaje pochádzajú z vykazovaného roku 2021 a boli zhromaždené v roku 2023.

  • Patentové prihlášky: V roku 2021 bolo na inštitúciu nahlásených v priemere necelých 20 prioritných patentových prihlášok. Medián, teda najčastejšie uvádzaná hodnota, je však osem, takže je zrejmé, že niektoré veľké inštitúcie skresľujú hodnoty smerom nahor.
  • Príjem z využívania duševného vlastníctva: 28 zo 71 inštitúcií, ktoré odpovedali na túto otázku, vygenerovalo v roku 2021 od 30 000 do 200 000 EUR. Najvyššia hodnota je 114-miliónov EUR.
  • Počet zmlúv s priemyslom za účelom transferu znalostí a technológií: Aj tu je zjavný rozdiel medzi malými a strednými univerzitami a inštitútmi a veľkými inštitúciami. Zatiaľ čo medián je 35 zmlúv, niektoré najvyššie hodnoty zvyšujú priemernú hodnotu na 115.
  • Príjem zo zmlúv s priemyslom: S 723-miliónmi EUR predstavuje najvýkonnejší v tejto kategórii 59 percent z celkového objemu. Väčšina ostatných inštitúcií zarába 1 až 2 milióny EUR ročne.
  • Počet start-upov: Počet start-upov založených na univerzitách sa každý rok považuje za kľúčový faktor úspechu transferu technológií. V skutočnosti v referenčnom roku 2021 neboli založené žiadne start-upy v 16 zo 66 inštitúcií, ktoré tu odpovedali. Priemer bol 13.

 

Monitorovanie je v iných krajinách už dlho štandardom

Jörn Krupa, vedúci pracovnej skupiny Indicators spoločnosti Transferallianz a spoluautor prieskumu, by v budúcnosti rád videl pravidelné a komplexnejšie prieskumy. V iných krajinách je to už dávno štandardná prax, no v Nemecku tomu zatiaľ okrem iného prekáža federalizmus a nedostatok stimulov.

V Spojenom kráľovstve alebo Škandinávii sa zaznamenáva vplyv transferu znalostí a technológií. To je, samozrejme, ťažké, pretože obdobia dopadu sú často veľmi dlhé a o vyriešení sociálneho problému v konečnom dôsledku rozhodujú iné ovplyvňujúce faktory. Krupa, ktorý vedie oddelenie transferu a inovácií v Nemeckom výskumnom centre pre geovedy (GFZ), uviedol, že je preto dôležité sledovať rovnováhu medzi nákladmi a prínosmi takýchto štúdií vplyvu.

Aby sa profesionalizovali štruktúry a využil potenciál výsledkov výskumu, päť percent inštitucionálneho rozpočtu by sa malo v budúcnosti vyčleniť na transfer a inovácie, uviedol Gazlig. Minulý týždeň sa na konferencii Transferallianz hovorilo aj o príspevku na transfer v programoch financovania.

To by od politikov vyžadovalo, aby zabezpečili, že transfer a jeho dopad sa stanú súčasťou hodnotenia vedeckej práce. To by zmenilo povesť a myslenie. Cieľom by bolo, aby si vedci a ich organizácie viac uvedomovali hodnotu svojich výsledkov a častejšie sa zameriavali na ich využitie.

Tento text sa prvýkrát objavil v Research.Table, odbornom brífingu od najväčšieho nezávislého start-upu pre kvalitnú žurnalistiku v Nemecku. Redakčný tím referuje pre kľúčových ľudí na výskumnej scéne, ktorí nastavujú a napĺňajú rámec pre vedu, výskum a vývoj.

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 17.5.2024, autor: rup