Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

To najdôležitejšie k 7. ESA PECS výzve

ESA PECS

Dňa 11.1.2022 sa konal s odborníkmi z Európskej vesmírnej agentúry (ESA) online briefing k nadchádzajúcej 7. PECS výzve, určenej pre slovenské subjekty.

Experti z ESA počas podujatia prezentovali plánovaný harmonogram výzvy, spolu s kľúčovými informáciami ohľadom tematických okruhov, podmienok, aj procesu zapojenia sa do výzvy. Taktiež venovali čas aj téme, ako správne napísať projektový návrh a ktorým chybám sa pritom vyhnúť.

Na začiatku podujatia prednášajúci upozornili, že prezentovaný materiál je predbežný a pred podávaním je potrebné sa uistiť, že podávaný návrh je v súlade s požiadavkami obsiahnutými v dokumentácii ITT AO/1-11107/22/NL/SC, ktorá bude zverejnená na esa-star Publication.

Prvým a nevyhnutným krokom v prípade záujmu o zapojenie sa do 7. PECS výzvy je registrácia na ESA-star portali.

Základné informácie 7.PECS výzvy:

 • ITT (Invitation to Tender) – (výzva) otvorená od: 25. január 2022
 • Deadline na podávanie žiadostí: 10. marec 2022 (13:00 SEČ)
 • Prvé kontrakty: Q3 2022
 • Maximálna výška rozpočtu určená na celú výzvu: 1 200 000 Eur
 • Spôsob podávania žiadosti: prostredníctvom ESA-star portalu

Predpokladaný termín zverejnenia ITT/AO je 25. január 2022. Nájdete ho na ESA-star Tendering (https://esastar.sso.esa.int/).

V rámci tejto výzvy nie je možné uchádzať sa o projekty v nasledujúcich oblastiach:

 • Earth Observation Space Applications,
 • Space Safety / Situational Awareness,
 • Telecommunications,
 • Navigation,
 • Launch vehicles,
 • Human Space Flight, keďže tieto špecifické oblasti sú vyňaté z obsahového zamerania 7. PECS výzvy.

Podrobnejšie informácie so základnými údajmi k výzve, vzor projektového návrhu, inštrukcie ako napísať dobrý projektový návrh a informácie o priebehu tendra sa nachádzajú na nasledujúcom odkaze: https://esabox.esa.int/owncloud/index.php/s/1brmZKOvwH1zt1G. Nájdete tam aj uložené prezentácie z online briefingu.

Heslo: SK7_2022

PECS výzva je určená iba pre slovenské subjekty, preto ESA môže posudzovať len návrhy od spoločností alebo organizácií so sídlom na Slovensku. Úlohy môžu byť pridelené aj subjektom (napr. subdodávateľom, poskytovateľom služieb, atď.) so sídlom v iných členských štátoch ESA vo forme subdodávateľa (subcontracting max. však do výšky 20%). Internacionalizácia a zahraničné partnerstvá, rovnako ako aj konzorciá prepájajúce akadémiu s priemyslom sú vítané.

Viac informácií

Zdroj: www.slovak.space, zverejnené: 17.01.2022, autor: kha