Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

The research road to net-zero industry

Európska zelená dohoda (European Green Deal) je pravdepodobne najväčšou ambíciou súčasnej Európskej komisie a lídri EÚ sa zhodujú na potrebe urýchliť prechod Európy na priemysel s nulovou čistou sieťou. Zatiaľ čo EÚ súhlasila s investovaním časti zo svojho rozpočtu vo výške 1,8 bilióna eur do urýchlenia prechodu na udržateľnejšie hospodárstvo, musí sa zlepšovať a zrýchľovať v posúvaní technologických nápadov na trh.

Vynára sa niekoľko súvisiacich otázok, medzi ktoré patria:

  • Ako môžu európske politiky a nástroje v oblasti klímy pomôcť pri stanovení správnych priorít výskumu a investícií, aby sa to mohlo uskutočniť?

  • Aké sú kľúčové priority výskumu súvisiaceho s klímou v krátkodobom a strednodobom horizonte a ako môže financovanie EÚ podporiť a využiť úspech inkubátorov zelených technológií, podnikateľov a medzinárodnej spolupráce?

  • Aká je zodpovednosť veľkých korporácií v tomto procese?

  • A ako môže Európa premiestniť hodnotové reťazce, aby získala zdroje, ktoré jej chýbajú, a zároveň sa vyhla vytváraniu nových závislostí?

V dňoch 18. a 19. septembra 2023 zhromaždí Science|Business expertov z priemyslu, výskumu a politiky, aby zhodnotili súčasný stav implementácie kľúčových aspektov plánu, najmä zákona Net-Zero Industry Act, ako aj potrebného výskumu a ďalších výziev, ktoré stoja pred nami.

Registrácia, program a viac informácií

Zdroj: EK, 30. 6. 2023, kas