Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Tento mesiac vstúpia do platnosti pravidlá štátnej pomoci priaznivé pre výskum

Koncom mesiaca by mali vstúpiť do platnosti aktualizované pravidlá štátnej pomoci. Členské štáty budú čoskoro môcť využívať štrukturálne fondy EÚ na spolufinancovanie úspešných výskumných projektov partnerstiev programu Horizont Európa s pridelenou známkou pečate excelentnosti.

Pečať excelentnosti bola navrhnutá Európskou komisiou s cieľom poskytnúť podporu výskumníkom z chudobnejších krajín EÚ pri získavaní finančných prostriedkov na projekty. Podľa pôvodného plánu pečať udeľovali hodnotitelia programu Horizont 2020 excelentným projektom, ktoré presiahli prahové hodnoty, avšak nezískali grant z dôvodu vysokej konkurencie.

S pečaťou v ruke mohli výskumníci požiadať vlády o financovanie projektov zo štrukturálnych fondov – reťazcov fondov EÚ spravovaných priamo členskými štátmi. Predchádzajúce pravidlá štátnej pomoci však vládam vo výkone podpory bránili.

Podľa nových ustanovení, ktoré by mali vstúpiť do platnosti tento mesiac, členské štáty budú menej limitované pri smerovaní štrukturálnych a kohéznych fondov EÚ do výskumu a inovácií. Informáciu zverejnili funkcionári Komisie koncom júna na online informačnom podujatí k pravidlám účasti v programe Horizont Európa.

Novelizované pravidlá zároveň umožnia členským štátom spolufinancovať výskumné partnerstvá v programe Horizont Európa. Partnerstvá sú spoločnými výskumnými podnikmi členských štátov EÚ, národných organizácií financujúcich výskum a verejných orgánov. Partnerstvá sú kľúčovým implementačným nástrojom programu Horizont Európa a významnou mierou prispievajú k dosahovaniu politických priorít EÚ. Partnerstvá získavajú až 30 % finančných prostriedkov z programu, zvyšok spolufinancovania poskytujú ostatní partneri.

Nové pravidlá štátnej pomoci členským štátom umožnia platiť príspevky partnerstvám z kohéznych a štrukturálnych fondov. Zavedením novelizovaných pravidiel národné vlády nebudú musieť osobitne posudzovať súlad s pravidlami štátnej pomoci.

Uvoľnené pravidlá tiež umožnia využívať štrukturálne fondy na financovanie vedecko-výskumne zameraných startupov.

Štátna podpora projektov s pečaťou “Seal of Excellence” – staronová idea Európskej komisie

Na rozdiel od minulosti členské štáty budú môcť využiť až 5 % finančných prostriedkov z štrukturálnych fondov na výskumné a inovačné projekty s pečaťou “Seal of Excellence”. Projekty s pridelenou známkou excelentnosti naplnili hodnotiace kritériá programu Horizont Európa, avšak nezískali granty z dôvodu vysokej úrovne konkurenčných projektových návrhov.

Členské štáty tak budú oprávnené poskytovať štátnu pomoc bez osobitného posudzovania. Na financovanie sa nebudú viazať žiadne ďalšie podmienky. Podľa zástupcov Komisie jedinou podmienkou poskytnutia štátnej pomoci bude naplnenie právnych predpisov. Komisia mala v úmysle zaviesť tieto zmeny už v roku 2018.

Pôvodný odkaz

Zdroje:

https://sciencebusiness.net

https://ec.europa.eu

Zverejnené: 8.7.2021, autorka: zst