Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Témy v európskom školstve

Európske fórum zabezpečovania kvality vzdelávania EQAF v Aveire. Zdroj: https://www.eua.eu

Až 450 zástupcov vysokých škôl, študentov a zamestnávateľov sa stretlo na Európskom fóre zabezpečovania kvality vzdelávania EQAF v portugalskom Aveire. Podujatie spoluorganizovala Európska asociácia univerzít (EUA) s partnermi a zúčastnili sa na nej aj slovenskí experti.

Internacionalizácia sa akcentuje v mnohých krajinách Európy. Presadzuje sa nielen mobilita študentov a učiteľov, ale aj iné formy spolupráce. Zdá sa, že záujem zo strany študentov a učiteľov o mobility v Európe napriek tomu klesá.

Otvorene sa diskutovalo o zložitosti zabezpečovania kvality vzdelávania pri medzinárodných schémach, keď sa na vzdelávaní jedného študenta podieľajú vysoké školy z rôznych legislatívnych prostredí. Príkladom sú Európske aliancie univerzít, spoločné medzinárodné študijné programy alebo pokusy Európskej komisie zaviesť takzvaný Európsky diplom.

Témou boli aj cezhraničné akreditácie. To sú také, keď vysoká škola požiada akreditačnú agentúru z inej krajiny o svoje spravidla dobrovoľné posúdenie. Viaceré európske agentúry prezentovali praktické skúsenosti, dokonca aj z Afriky či Ázie. Cezhraničné posudzovanie slovenských škôl chce podporiť aj Slovenská akreditačná agentúra. V Portugalsku už dohodla podpis memoranda o porozumení s britskou Agentúrou zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania QAA.

Robert Redhammer, predseda výkonnej rady

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Viac informácií:

2023 European Quality Assurance Forum (EQAF)

Zdroj: HN; https://www.eua.eu, zverejnené: 19. 12. 2023, autor: rpa