Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Témy CASSINI Matchmaking 2023 zverejnené

CASSINI Matchmaking 2023
Zdroj: CASSINI Matchmaking

Nové témy CASSINI Matchmaking 2023, do ktorej sa budú môcť zapojiť startupy, scaleupy a MSP spojené s vesmírnym sektorom, boli zverejnené. CASSINI Matchmaking ponúka start-upom, scale-upom a MSP podporu pri príprave na stretnutia s investormi a korporáciami. Cieľom je zlepšiť ich schopnosť získať financovanie rizikového kapitálu a vytvoriť priemyselné partnerstvá. Vďaka tomu spoločnosti zvýšia tempo svojho rastu. Korporácie a inštitucionálni partneri nájdu riešenia svojich potrieb. Investori získajú tok spoločností pripravených na investície.

Na zapojenie sa do iniciatívy použite CASSINI Matchmaking Community Platform.

Kto sa môže zapojiť?

Ste prosperujúci, inovatívny a ambiciózny startup, scaleup alebo MSP…

 • … založený v Európskej únii alebo Európskom hospodárskom priestore?
 • … s funkčným prototypom alebo produktom, ktorý je už na trhu?
 • … pripravení spolupracovať s podnikmi, inštitucionálnymi a priemyselnými partnermi a investormi?
 • … aktívny v jednej z vybraných tém a s prepojením na vesmír?

Témy na rok 2023:

 • Smart Logistics & Transportation: Táto téma zahŕňa aplikácie podporujúce priemyselnú dopravu a logistické činnosti s využitím viacrozmerných riešení (dron, plavidlá atď.) so zameraním na optimalizáciu a digitalizáciu týchto činností.

 • Smart Cities & Urban Mobility: Táto téma sa týka aplikácií podporujúcich vývoj riešení na podporu udržateľnej urbanizácie, rozvoja inteligentných budov a mestskej mobility.

 • Managing and protecting Earth’s resources from Space: Zahŕňa aplikácie určené na podporu monitorovania suchozemského a morského prostredia na účely udržateľného využívania prírodných zdrojov.

 • Next-gen spacecraft manufacturing & operation: Zahŕňa hardvérové a softvérové riešenia na podporu vývoja kozmických systémov pre nové vesmírne operácie a pozemné stanice ako služby.

Proces participácie sa líši podľa toho či ide o firmu, korporáciu alebo investora.

CASSINI Matchmaking
Zdroj: CASSINI Matchmaking

Čo účastníci získajú?

 • Vstup na nové trhy v Európe aj mimo nej prostredníctvom stretnutí s potenciálnymi klientmi a partnermi.
 • Spolupráca s investormi a spoločnosťami s cieľom získať financovanie a podporu rastu.
 • Budovanie relevantných medzinárodných sietí, rozvíjanie dlhodobých obchodných vzťahov a zvyšovanie príjmov.
 • Generovanie nových nápadov.

Pripojiť sa

Viac informácií

Iniciatíva CASSINI

CASSINI je nová iniciatíva Európskej komisie na podporu inovatívnych podnikateľov, začínajúcich podnikov a malých a stredných podnikov vo vesmírnom priemysle vrátane nového vesmíru v rokoch 2021-2027. Do iniciatívy sa môžu zapojiť subjekty zo všetkých oblastí Vesmírneho programu Únie. Pokrýva tak upstream (t. j. nanosaty, nosné rakety atď.), ako aj downstream (t. j. produkty/služby umožnené vesmírnymi údajmi atď.). CASSINI zahŕňa hackathony a mentoring, ceny, podnikateľský akcelerátor, partnerstvo aj matchmaking.

#EUSpace

Zdroj: www.cassini.eu/matchmaking/, zverejnené: 04.11.2022, autor: kha