Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Tematická konferencia o inováciách a digitalizácii

22. septembra 2021 sa v Bratislave konala tematická konferencia o inováciách a digitalizácii. Ak ste zmeškali konferenciu, môžete si ju teraz pozrieť prostredníctvom nižšie uvedeného odkazu. Organizátorom konferencie bolo slovenské predsedníctvo Stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR). Obsahovým partnerom konferencie bola Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE).

Konferencia bola zameraná na dve hlavné témy: inovácie a digitalizácia. Kľúčovými aspektami bol rozvoj MSP v rámci ekonomického oživenia po Covid-19, ktoré podnietilo digitalizáciu podnikov s ohľadom na ciele Green New Deal na európskej úrovni. Inovácie a digitalizácia ovplyvňujú všetky aspekty života v dunajskom regióne, preto by sa mali odzrkadliť vo všetkých prioritných oblastiach. Táto téma je vysoko medziodvetvová a vytvára významný priestor pre spoluprácu v rámci EUSDR.

Viac informácií:

EUSDR Thematic Conference on Innovation & Digitization – záznam

Zdroj: https://danube-region.eu; SAPIE, zverejnené: 27. 9. 2021, autor: rpa