Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Technologická suverenita budúcnosti Nemecka

Spolková ministerka pre výskum a vzdelávanie (BMBF) Anja Karliczek uviedla publikáciu vydanú BMBF v apríli 2021 s názvom „Technologická suverenita budúcnosti Nemecka“.

Technologická suverenita budúcnosti je pre Nemecko dôležitá, tvorí základ prosperity krajiny

Ako vo svojom príhovore uviedla Karliczek: „Medzinárodná technologická súťaž sa v súčasnosti zintenzívňuje. Inovácie napredujú, zabezpečujú konkurencieschopnosť a zamestnanosť a významne prispievajú k prekonávaniu globálnych výziev, ako sú súčasné klimatické zmeny, alebo pandémia Covid-19.“

Regióny ako Čína, India, alebo Latinská Amerika sa usilujú ekonomicky a politicky o silnejšie postavenie v celosvetovom meradle a technológie považujú v tomto dianí za kľúčové. Etablované veľmoci, ako USA bránia svoje celosvetové postavenie. Súčasná honba za mikročipmi je iba jeden príklad z možných dôsledkov tejto súťaže.

Ako ďalej dodala Karliczek: „Nemecko musí  byť aj v budúcnosti schopné pomôcť formovať rozvoj a aplikáciu kľúčových technológií na medzinárodnej úrovni v súlade so svojimi preferovanými hodnotami. Týmto spôsobom sa môže napomôcť zaistiť konkurencieschopnosť, pracovné miesta a prosperitu v Nemecku bez toho, aby boli ohrozené základné hodnoty, akými sú sloboda, právny štát a udržateľnosť rozvoja. Toto je jadro technologickej suverenity a suverénne rozhodnutie o tom, ako chceme žiť v budúcnosti“.

Zachovanie a rozšírenie technologickej suverenity je nevyhnutné pre budúcu životaschopnosť hospodárskeho a sociálneho modelu Nemecka. Suverénny rozvoj a aplikácia kľúčových technológií tvorí dôležitý základ medzinárodnej konkurencieschopnosti nemeckej a európskej ekonomiky, preventívnych úloh štátu a odolnosti ekonomiky a spoločnosti. Sú tiež nevyhnutné na to, aby boli schopné formovať zmeny, akými sú digitalizácia alebo prechod na udržateľné hospodárstvo a životný štýl, ktoré sú šetrnejšie k zdrojom a životnému prostrediu, v súlade s hodnotami spoločnosti.                                                                                                                        

Pri vývoji nových technológií a ich aplikácií sa musia dôsledne brať do úvahy aspekty ako bezpečnosť, spoľahlivosť, udržateľnosť alebo energetická a energetická efektívnosť. Je zrejmé, že sólové národné snahy nie sú úspešné.                                                                                                                                                       

Ako dodala Karliczek: „Trhová sila európskeho vnútorného priestoru je dôležitým predpokladom zabezpečenia komplexného prístupu inovatívnych myšlienok z EÚ na globálne trhy a stanovovania noriem. Jeden európsky štát vzhľadom na svoju relatívnu veľkosť v porovnaní s ekonomickými a inovačnými oblasťami, akými sú USA alebo Čína, nemôže poskytnúť žiadne globálne účinné impulzy. Nemecko ako krajina v rámci EÚ je kľúčovou hybnou silou inovácií“.

Viac informácií:

Publikácia BMBF: „Technologická suverenita budúcnosti Nemecka“

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 27. 8. 2021, autor: Blanka Hermanová, rpa