Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Talentový program L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede

L’Oréal-UNESCO Pre ženy. Zdroj: L’Oréal Group

Talentový program L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede každoročne podporuje výskumníčky na Slovensku. Prihláste sa do 8. ročníka.

Program L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede bol na Slovensku spustený v roku 2016. Program spolupracuje so Slovenskou komisiou UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskum a vývoj (SOVVA). L’Oréal-UNESCO For Women in Science, Slovakia – talentový program každý rok vyhlási kritériá na daný rok a zverejní aktuálnu prihlášku na www.forwomeninscience.com.

Vedkyne, ktoré spĺňajú kritériá, sa zaregistrujú na platforme a nahrajú požadované dokumenty. Víťazi budú následne vybraní buď iba v online hodnotení alebo na zasadnutí poroty, kde 12 vybraných finalistov predstaví svoje projekty ústne (TBC) porotcami zloženými z vedeckých odborníkov pod vedením prof. Ľubice Lacinovej, DrSc. Z nich budú vybrané tri vedkyne ako víťazky. Tri vybrané vedkyne si rozdelia financie pridelené na daný rok.

V roku 2024 bude cena 21 000 EUR a bude rozdelená medzi tri vedecké pracovníčky. Vedkyne môžu sumu použiť na priamy alebo nepriamy kariérny rozvoj. Okrem finančnej podpory majú víťazky prístup k mediálnemu pokrytiu, ktoré im pomôže vybudovať sieť a inšpirovať mladé dievčatá, aby si vybrali vedeckú kariéru.

Viac informácií:

Slovakia – 2024 Call for application

Zdroj: https://www.forwomeninscience.com, zverejnené: 22. 11. 2023, autor: rpa