Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Takmer 100-miliónov EUR k dispozícii na financovanie projektových návrhov pre prechod na čistú energiu

EUR 100 million available for funding your project ideas for the Clean Energy Transition
Výzva LIFE 2022. Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu

V rámci výzvy na predkladanie návrhov 2022 pre podprogram LIFE Clean Energy Transition (CET) je otvorených 18 tém, na ktoré môžete poslať svoje nápady na projekt:

  • vybudovať politický rámec pre prechod na čistú energiu na miestnej, regionálnej a národnej úrovni
  • urýchliť trh pre prechod na čistú energiu zavádzaním technológií, digitalizácie, nových služieb a obchodných modelov a zlepšovaním súvisiacich odborných zručností
  • prilákať súkromné ​​financie na investície do udržateľnej energie a podporiť rozvoj miestnych a regionálnych investičných projektov v oblasti čistej energie
  • zapojiť a posilniť postavenie občanov v prechode na čistú energiu.

Zistite viac o všetkých 18 témach CET a zistite, ako môžete pomôcť urýchliť prechod na čistú energiu!

K dispozícii sú nahrávky informačných relácií, ktoré vás prevedú každou témou.

Projekty sú podporované mierou spolufinancovania 95 %.

Pre väčšinu tém musíte vytvoriť konzorcium aspoň 3 žiadateľov (príjemcov, nie pridružených subjektov) z 3 rôznych oprávnených krajín. Niekoľko tém je však otvorených na prihlásenie len s jedným žiadateľom. Pozrite si špecifické podmienky témy a dokument výzvy.

Ďalšie pokyny, ako napríklad napísať vynikajúci návrh, sú zverejnené na stránke Výzvy LIFE na predkladanie návrhov 2022.

Termín na predloženie návrhu je 16. novembra 2022 o 17:00 bruselského času.

Pre akékoľvek vysvetlenie k téme CET nás môžete kontaktovať aj na CINEA-LIFE-CET@ec.europa.eu.

Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu, zverejnené: 30. 6. 2022, autor: rpa