Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Synergies in the Research and Innovation Funding in Europe

Konferencia o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v Európe. Zdroj: https://www.edu.cz

Sú synergie koordinovaným úsilím zhora nadol alebo realitou zdola nahor? Ak to chcete zistiť, pripojte sa ku konferencii, ktorá sa uskutoční 7. – 8. júla 2022 v Prahe.

Konferenciu o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v Európe organizuje české predsedníctvo v Rade EÚ.

Konferencia sa bude venovať téme synergií vo financovaní výskumu a inovácií v jej širokej perspektíve.

Členské štáty aj Európska komisia už vynaložili veľké úsilie na využitie plného potenciálu synergií na zvýšenie intenzity financovania výskumu a inovácií v rámci EÚ.

Táto vlajková konferencia bude stavať na existujúcich príkladoch dobrej praxe a výmene skúseností a bude tiež poskytovať fórum na vysokej úrovni pre diskusie o nedostatkoch v nastavení synergií a ich uvádzaní do praxe.

Predstavitelia Európskej komisie a členských štátov na vysokej úrovni budú prezentovať svoje názory a diskutovať o tom, ako odstrániť pretrvávajúce bariéry a uľahčiť synergie. Výsledky konferencie a ciele pre budúcnosť budú prezentované vo forme „Pražskej deklarácie o synergiách vo výskume a financovaní inovácií v Európe“.

Viac informácií a registrácia

Zdroj: https://www.edu.cz; https://synergies2022.eu, zverejnené: 4. 5. 2022, autor: rpa