Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Svetový expert vo výskume včelieho medu zo SAV

Titulný obrázok

Americká internetová platforma Expertscape realizovala nezávislé medzinárodné hodnotenie lekárov, vedcov a inštitúcií pôsobiacich v biomedicínskej oblasti. Na základe výsledkov zaradila Juraja Majtána z Ústavu molekulárnej biológie SAV medzi najvýznamnejších svetových expertov vo výskume včelieho medu. Juraj Majtán sa v publikovanom rebríčku umiestnil na ôsmom mieste z celkových 14 583 hodnotených pracovníkov. Patrí tak k najlepšej desatine percenta expertov.

Platforma Expertscape uverejnila výsledky v rámci národného mesiaca medu – septembra, počas ktorého sa v Spojených štátoch amerických venujú propagácii včelárenia a včelárskeho priemyslu.

Študuje liečivé účinky medu

Ako zhodnotil Juraj Majtán: „Je veľmi príjemné vidieť, že aj tu na Slovensku môžeme držať krok so zahraničnými pracoviskami a byť jedným zo svetových lídrov vo výskume medu.“ Zdôraznil, že tento úspech sa netýka len jeho vedeckej práce, ale je zásluhou celého kolektívu vrátane zahraničných spolupracovníkov.

Ťažiskom vedeckého bádania Juraja Majtána je výskum nových kvalitatívnych znakov včelích produktov a štúdium terapeutických účinkov medu pri liečbe nehojacich sa a chronických rán. Je autorom viac ako osemdesiatich vedeckých prác s celkovým H-indexom 25, autorom siedmich kapitol v zahraničných monografiách a pôvodcom jedného patentu a jedného úžitkového vzoru.

Zároveň pôsobí ako lektor Slovenského zväzu včelárov, je zakladateľom Slovenskej apiterapeutickej spoločnosti a projektu Medové laboratórium. Jeho pracovníci a pracovníčky poskytujú pravidelné konzultácie najmä včelárom, včelárskym farmám a priemyselným producentom medu prevažne zo Slovenska a Česka.

Nové možnosti

Ako dodal molekulárny biológ: „Po zverejnení týchto výsledkov očakávame, že nás oslovia aj zahraničné subjekty, či už so žiadosťami o konzultácie, alebo o vykonanie laboratórnych expertíz. V neposlednom rade nám tento výsledok otvára aj nové možnosti spoluprác v základnom výskume medu.“

Expertscape je online databáza, ktorá objektívne hodnotí lekárov, vedeckých pracovníkov a inštitúcie podľa ich odborného zamerania vo viac ako 29-tisícoch biomedicínskych témach. Hodnotenie vykonáva na základe patentovaného algoritmu, ktorý vychádza z vedeckých štúdií indexovaných v databáze Medline. Zostavené poradie závisí od viacerých faktorov. Berie do úvahy aktuálnosť publikovanej práce, kvalitu časopisu, v ktorom vyšla, druh článku a to, či je daný vedec prvým autorom.

Databázu expertov môžu využívať pacienti, vedeckí pracovníci alebo firmy, ktoré v prípade potreby môžu jednoducho vyhľadávať a kontaktovať overených expertov z celého sveta.

Viac informácií:

Rebríček expertov vo výskume včelieho medu

Zdroj: SAV; https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 27. 9. 2021, autor: rpa