Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švédsko stanovilo priority výskumu a vývoja pre nadchádzajúce predsedníctvo Rady EÚ

Ilustration with the presidency logotype
1. januára 2023 začne Švédske predsedníctvo v Rade EÚ. Zdroj: https://swedish-presidency.consilium.europa.eu

Švédska vláda odštartuje svoje predsedníctvo v Rade EÚ 1. januára 2023, pričom v budúcich šiestich mesiacoch sa plánuje práca na celej vedeckej a technologickej politike.

Švédsko plánuje riešiť širšie politické problémy, z ktorých väčšina pochádza z ruskej invázie na Ukrajinu. Ako uviedol premiér Ulf Kristersson na začiatku švédskych politických priorít pre predsedníctvo Rady EÚ: „Výzvy, ktorým EÚ čelí, môžu byť väčšie ako kedykoľvek predtým.“

Pokiaľ ide o politiku výskumu a inovácií, prvá na zozname je otvorená veda. Švédsko plánuje pracovať na podpore otvoreného prístupu a výmeny vedomostí a údajov v Európskom výskumnom priestore a „urýchliť prechod k otvorenej vede a umožniť lepší prístup k výskumným infraštruktúram“, uvádza sa v oficiálnom dokumente zverejnenom 14. decembra 2022.

Švédska vláda zaradí otvorenú vedu do programu stretnutia ministrov EÚ pre výskum v máji 2023. Podľa diplomatov v Bruseli bude Švédsko stavať na predchádzajúcej práci v tejto otázke.

V júni 2022 francúzske predsedníctvo usmernilo diskusiu o otvorenej vede v Rade EÚ, pričom ministri súhlasili s tým, že pokročia v reforme systémov hodnotenia výskumu, ktorá by uznala a prisúdila väčšiu váhu praktikám otvorenej vedy pri hodnotení výskumníkov.

Švédske predsedníctvo má posunúť túto agendu ďalej a zamerať sa na prechod EÚ na spoľahlivejší a transparentnejší publikačný systém. Vláda tvrdí, že EÚ má stále pred sebou niekoľko výziev v rámci úplného prechodu na otvorenú vedu, vrátane nákladov a práv duševného vlastníctva.

Na zozname priorít švédskeho predsedníctva sú výskumné infraštruktúry. Švédsko značne investovalo do výskumných infraštruktúr, vrátane European Spallation Source, urýchľovača častíc, ktorý sa buduje v Lunde. Počas pandémie COVID-19 sa výstavba oneskorila o dva roky, ale Švédsko a ďalšie krajiny zapojené do projektu oznámili plány pridať približne 550-miliónov EUR, ktoré by pokryli náklady na oneskorenia.

Švédske plány pre výskumné infraštruktúry počas jeho šesťmesačného pôsobenia na čele Rady EÚ sa neobmedzujú len na otázky financovania. Vláda chce začať diskusiu o bezpečnom, otvorenom a spoľahlivom využívaní údajov vytvorených vo veľkých a malých európskych výskumných zariadeniach. Predsedníctvo zorganizuje konferenciu na túto tému 19. – 20. júna 2023 v Lunde.

Švédske predsedníctvo bude tiež viesť diskusiu medzi členskými štátmi o tom, ako reagovať na nedávnu správu Európskeho dvora audítorov o synergiách medzi Horizontom Európa a regionálnym programom financovania EÚ. Podľa správy, Brusel a hlavné mestá EÚ nedokázali plne využiť plný potenciál financovania EÚ, ktoré je k dispozícii na výskum a inovácie, najmä kvôli pretrvávajúcim rozdielom v pravidlách upravujúcich fondy.

Začiatkom februára 2023 sa uskutoční neformálna rada ministrov EÚ pre výskum, ktorá bude slúžiť ako politická orientácia pre členské štáty.

Ďalšie body programu

Švédsko bude pokračovať v riadení práce na návrhu legislatívy pre zákon o čipoch, návrhu Európskej komisie na získanie 43-miliárd EUR vo verejných a súkromných investíciách do výskumu, vývoja a výroby pokročilých polovodičov.

Rozhovory o legislatíve však nenapredujú tak rýchlo, že inštitúcie EÚ sa nezhodli na finančných zdrojoch potrebných na „Chips for Europe“, teda balík výskumu a vývoja vo výške 3,3-miliardy EUR v Európskom akte o čipoch. Švédsko tvrdí, že bude pokračovať v práci na spise, ale nezhody sa nemusia vyriešiť do konca júna 2023, keď vláda odovzdá štafetu španielskemu predsedníctvu.

Švédske predsedníctvo tiež pracuje na opatreniach, ktoré podporujú spravodlivé a trvalo udržateľné využívanie vesmíru, a má v úmysle začať rokovania o novom nariadení o novom satelitnom komunikačnom systéme IRIS2.

V oblasti vzdelávania bude Švédsko napredovať s plánmi na zabezpečenie vzájomného uznávania diplomov a kvalifikácií v EÚ.

V oblasti zdravia bude švédske predsedníctvo presadzovať nadchádzajúce návrhy Komisie na aktualizáciu všeobecných farmaceutických právnych predpisov. Očakáva sa tiež, že Rada bude pracovať na novom návrhu Komisie na zjednodušenie právnych predpisov, podľa ktorých Európska agentúra pre lieky bude účtovať poplatky za vybavovanie povolení na uvedenie liekov na trh.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je sweden%20Ulf.jpg
Švédsky premiér Ulf Kristersson. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://swedish-presidency.consilium.europa.eu, zverejnené: 16. 12. 2022, autor: rpa