Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švédske predsedníctvo zdôrazňuje úlohu výskumných údajov pri zvyšovaní výkonnosti európskeho výskumu a vývoja

Mats Persson, švédsky minister školstva, tento týždeň na konferencii v Lunde. Foto: Josefine Stenersen / Švédske predsedníctvo v Rade EÚ. Zdroj: https://sciencebusiness.net

EÚ potrebuje lepšie sekundárne využívať údaje na zlepšenie svojej výskumnej a inovačnej výkonnosti, vyhlásila švédska vláda v rámci svojho predsedníctva v Rade EÚ tento týždeň na konferencii v Lunde, kde minister školstva Mats Persson predložil podpísanú deklaráciu o maximalizácii opätovného použitia výskumných údajov.

Vyvrcholením práce na otvorenej vede, ktorá sa uskutočnila počas švédskeho predsedníctva, deklarácia znovu zdôrazňuje hodnotu uplatňovania princípov FAIR pri narábaní s výskumnými údajmi, čo znamená, že by mali byť vyhľadateľné, dostupné, interoperabilné a opätovne použiteľné. Avšak „implementácia a harmonizácia FAIR a politiky otvorených výskumných údajov je v Európe pomalá a nerovnomerná,“ uvádza sa v deklarácii.

„Aj keď sa dosiahol značný pokrok, výstupy výskumu stále nie sú v dostatočnej miere opätovne použiteľné prostredníctvom dôveryhodných úložísk, čo spôsobuje menej efektívne využívanie zdrojov a zvyšuje riziko duplicity úsilia,“ uvádza sa v správe.

Anna Panagopoulou, riaditeľka pre Európsky výskumný priestor a inovácie na riaditeľstve pre výskum Komisie, súhlasila s tým, že je potrebné urobiť viac. Stále existuje veľa výskumníkov, ktorí neumiestňujú svoje údaje do otvorených úložísk, a veľa ďalších, ktorí ani nevedia, čo je FAIR, uviedla na konferencii.

Španielsko, aby prijalo výzvu na výskumné infraštruktúry

Ide o poslednú veľkú iniciatívu v oblasti výskumnej politiky počas švédskeho predsedníctva, ktorá zaradila otvorenú vedu a vedecké publikovanie do popredia programu svojho šesťmesačného pôsobenia na čele Rady EÚ.

Persson uviedol, že deklarácia pokračuje a stavia na práci vykonanej počas dvoch predchádzajúcich predsedníctiev v Rade EÚ pod vedením Francúzska a Česka, pričom zároveň pripravuje pôdu pre Španielsko, ktoré sa tejto úlohy ujme 1. júla 2023, aby „pokračovalo v riešení témy výskumných infraštruktúr“.

Medzi štyri hlavné priority Španielska patrí reindustrializácia a otvorená strategická autonómia, zelená transformácia, sociálna a ekonomická spravodlivosť a posilnenie európskej jednoty.

Program EÚ na financovanie výskumu a vývoja Horizont Európa vo výške 95,5-miliardy EUR má samostatný pilier venovaný výzvam na výskumnú infraštruktúru, ktorý má rozpočet takmer 2,5-miliardy EUR.

Barbara Weitgruber, spolupredsedníčka Európskeho výskumného priestoru a výboru pre inovácie (ERAC), v Lunde uviedla, že pozornosť sa už obracia na ďalší rámcový program pre výskum a inovácie. Ako dodala: „Veľmi skoro sa treba dohodnúť na hlavných pilieroch.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 21. 6. 2023, autor: rpa