Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarsky startup radar 2020/2021

Radar Title

Švajčiarska startupová scéna sa od roku 2003 výrazne rozvinula a dnes má ekonomický význam. Autori švajčiarskeho startupového radaru 2020/2021 však stále vidia nevyužitý potenciál v rôznych prvkoch ekosystému, napríklad v malom počte poskytovateľov rizikového kapitálu.

Startupticker spustil Swiss Startup Radar v spolupráci s HEC Lausanne, University of Lausanne ako správu založenú na dátach okrem správy Swiss Venture Capital Report v roku 2018. Tretie vydanie sa zameriava na ekonomický význam spoločností (tvorba pracovných miest, priame zahraničné investície, inovačné silné stránky), ako aj na zvláštnosti investičného prostredia vo Švajčiarsku. Výsledky sa porovnávajú s niekoľkými ďalšími krajinami vrátane Veľkej Británie, Izraela, Švédska a Nemecka. Správa prezentuje výsledky v nemeckom, francúzskom a anglickom jazyku.

Swiss Startup Radar 2020 / 2021

No alt text provided for this image

Zdroj: https://www.startupticker.ch, zverejnené: 7.1.2021, autor: rpa