Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarsko vedie Globálny inovačný index 2022

symbolic picture switzerland
Švajčiarsko je najinovatívnejšou krajinou sveta. Zdroj: https://www.startupticker.ch

Švajčiarsko je podľa Svetovej organizácié duševného vlastníctva (WIPO) celosvetovo najinovatívnejšou krajinou. Globálne vedie v oblasti inovačných výstupov a konkrétne v patentoch podľa pôvodu, výdavkov na softvér, high-tech výroby a zložitosti výroby a exportu.

Švajčiarsko, Spojené štáty americké, Švédsko, Spojené kráľovstvo a Holandsko sú top 5 ekonomikami v tohtoročnom Globálnom inovačnom indexe (GII), pričom Čína je na prahu top 10. Ostatné rozvíjajúce sa ekonomiky tiež vykazujú stabilne silný výkon, napr. India a Turecko, obe vstupujú do top 40 prvýkrát.

Vo svojom každoročnom hodnotení svetových ekonomík z hľadiska inovačnej kapacity a produkcie GII ukazuje niektoré kľúčové zmeny v top 15 rebríčka, pričom Spojené štáty americké sa vyšplhali na 2. miesto, Holandsko sa dostalo na 5. miesto, Singapur na 7. miesto, Nemecko sa dostalo na 8. miesto a Čína sa posunula o jedno miesto na 11. a je na prahu prvej desiatky.

Správa ukazuje, že výskum a vývoj (R&D) a ďalšie investície, ktoré poháňajú celosvetovú inovačnú aktivitu, v roku 2021 pokračovali v rozmachu. Najväčší globálni korporátni investori do výskumu a vývoj zvýšili svoje výdavky na výskum a vývoj v roku 2021 o takmer 10 % na viac ako 900-miliárd USD, čo je viac ako v roku 2019 pred pandémiou.

Zatiaľ čo investície do inovácií rástli, výhľad na rok 2022 je zahmlený nielen globálnou neistotou, ale aj pokračujúcim nedostatočným výkonom v produktivite založenej na inováciách. GII zisťuje, že rast produktivity – zvyčajne podporovaný zvýšenou inováciou – v skutočnosti stagnuje. Zistilo sa tiež, že súčasný technologický pokrok a osvojenie vykazujú známky spomalenia rastu napriek nedávnemu rozkvetu výdavkov na výskum a vývoj a investícií rizikového kapitálu.

Švajčiarsko nie je výnimkou. V inovačných výstupoch si vedie dobre, medzi slabé stránky však patrí rast produktivity práce. Švajčiarsko je podľa tohto kritéria na 65. mieste. Medzi ďalšie slabé stránky patrí export IKT služieb a diverzifikácia domáceho priemyslu. Medzi silné stránky patrí politika podnikania, spolupráca medzi univerzitami a priemyslom v oblasti výskumu a vývoja a využívanie IKT.

Viac informácií:

Global Innovation Index 2022

Zdroj: https://www.startupticker.ch; zverejnené: 7. 10. 2022, autor: rpa