Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarsko upustilo od rozhovorov o novej rámcovej zmluve s EÚ

Ilustračné foto

Švajčiarsku trvalo dlhých sedem rokov rokovaní o zdokonalení svojich vzťahov s EÚ, čo vrhá tieň na účasť krajiny na výskumnom programe Horizont Európa v hodnote 95,5-miliárd EUR.

Obe strany strávili roky prípravou zastrešujúcej zmluvy, ktorá mala nahradiť viac ako 100 dvojstranných dohôd, ktoré od začiatku 70. rokov spájajú obe strany.

Oficiálne rozhovory o tejto novej dohode nemajú nič spoločné s vedeckou spoluprácou alebo s pokusmi Švajčiarska o obnovenie miesta vo výskumnom programe EÚ ako pridruženého člena.

Avšak po prejave rozhodnutím švajčiarskej federálnej rady ukončiť rokovania predstaviteľ EÚ uviedol, že EÚ teraz zváži „pridanú hodnotu“ účasti Švajčiarska v programe Horizont Európa „proti stavu celkových vzťahov“.

Švajčiarsko, rovnako ako ďalšie krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, vrátane Izraela a Veľkej Británie, sa chce pripojiť k programu Horizont Európa ako pridružený člen, čo mu umožní uchádzať sa o granty na rovnakom základe ako 27 štátov EÚ.

Proces otvárania programu Horizont Európa ostatným krajinám bol však pomalý a komplikovaný a niektorí sa teraz obávajú nedostatku dobrej vôle na strane EÚ voči Švajčiarsku, pretože táto krajina by mohla mať horšie podmienky prístupu ako pre predchádzajúce výskumné programy.

Ako uviedol Olivier Küttel, vedúci medzinárodných záležitostí vo Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte v Lausanne: „Sme veľmi znepokojení a vyzývame Európsku komisiu a švajčiarsku vládu, aby našli riešenia, ako zapojiť Švajčiarsko do programu Horizont Európa. Pripomíname EÚ, že neexistuje žiadne formálne ani právne prepojenie medzi pridružením Švajčiarska k programu Horizont Európa a zmluvou medzi Švajčiarskom a EÚ.“

Ako dodal Küttel: „Komisia vytvára politické prepojenie, takže za predpokladu politickej vôle by malo byť možné riešenie. Ak nebudeme združení, EÚ a Švajčiarsko stratia.“

Švajčiarske univerzity 15. mája 2021 vyjadrili znepokojenie nad zmluvou medzi EÚ a Švajčiarskom a jej dokončenie má „ústredný význam“ pre švajčiarsky výskum.

Ako sa uvádza vo vyhlásení asociácie švajčiarskych univerzít: „Európska únia jasne naznačila, že považuje pokrok pri uzatváraní rámcovej dohody za nevyhnutný predpoklad účasti Švajčiarska na výskumných a vzdelávacích programoch.“

Švajčiarsko zažilo v roku 2014 vysokú cenu vylúčenia z výskumných projektov EÚ v dôsledku tesného hlasovania o zavedení kvót na prisťahovalcov z EÚ do Švajčiarska. Hlasovanie malo v Bruseli značný dosah a krajina bola najskôr úplne a potom čiastočne vylúčená z programu EÚ Horizont 2020.

Vedci zo Švajčiarska sa podieľali na podstatne menšom počte medzinárodných projektov a dostávali menšie financovanie z EÚ. Švajčiarsko navyše „stratilo svoju medzinárodnú príťažlivosť ako centrum výskumu, vzdelávania a inovácií,“ tvrdia švajčiarske univerzity. Nakoniec sa našiel kompromis a švajčiarski vedci boli do programu opäť plne prijatí.

Dvere nie sú zatvorené

Bern sa tento týždeň rozhodol odísť z rokovaní uprostred domáceho odporu proti dohode. Kritici tvrdia, že to narušilo suverenitu krajiny. Ako uviedla švajčiarska vláda: „Nie sú teda splnené podmienky na podpísanie dohody.“

Neschopnosť dohodnúť sa na zmluve bráni Švajčiarsku v získaní nového prístupu na jednotný trh EÚ, napríklad v únii s elektrinou. Existujúce bilaterálne dohody nakoniec zostanú neaktuálne, napríklad dohody o cezhraničnom obchode s výrobkami lekárskej technológie, ktoré tento týždeň vypršali.

Ako sa uvádza vo vyhlásení Komisie: „Bez tejto dohody nebude táto modernizácia našich vzťahov možná a naše dvojstranné dohody nevyhnutne zostarnú.“

Ešte predtým, ako sa tento týždeň začali rozhovory, Brusel už navrhol vylúčiť Švajčiarsko a ďalšie krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, z výskumných projektov, ktoré sa považujú za citlivé z hľadiska národnej bezpečnosti, napríklad kvantového a vesmírneho. Vedúci predstavitelia EÚ, najmä komisár pre vnútorný trh Thierry Breton, trvajú na tom, že strategická autonómia sa pre blok stala nevyhnutnosťou. Diskusia o tom, aká veľká časť programu Horizont Európa by mala byť otvorená svetu, sa ťahá ďalej a ešte by mohlo byť vidieť, že Švajčiarsko ponúka menej vstupných miest do výskumných konzorcií EÚ.

Bruselskí úradníci v posledných mesiacoch neurobili veľa pre to, aby zakryli svoju frustráciu zo Švajčiarska z neúspechu rozhovorov, ktoré sa začali zhruba pred siedmimi rokmi.

Ako uviedol úradník Európskej komisie: „Nemali sme veľké nádeje.“ Ten istý úradník však dodal, že spolupráca so Švajčiarskom bude nevyhnutne pokračovať, keď povedal: „Toto nie je zatváranie dverí.“

Vo vyhlásení švajčiarskej misie pri EÚ sa uvádza: „Spolková rada sa domnieva, že je v spoločnom záujme Švajčiarska a EÚ, aby zabezpečili svoju dobre zavedenú spoluprácu a systematicky udržiavali už platné dohody. Preto si želá začať politický dialóg s EÚ o pokračujúcej spolupráci.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.aktuality.sk, zverejnené: 28. 5. 2021, autor: rpa