Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarsko sa stalo najinovatívnejšou krajinou v Európe

Podľa európskej hodnotiacej tabuľky inovácií 2021 (European Innovation Scoreboard 2021), je Švajčiarsko lídrom v oblasti inovácií v Európe.

Švajčiarsko bodovalo najlepšie zo všetkých siedmich ukazovateľov použitých na zostavenie poradia. Silné stránky Švajčiarska sú v atraktívnych výskumných systémoch, ľudských zdrojoch a duševnom vlastníctve. Medzi top 3 ukazovatele patria medzinárodné vedecké spoločné publikácie, zahraniční doktorandi a celoživotné vzdelávanie.

Najnovšie sa výkonnosť v oblasti inovácií znížila, najmä v dôsledku zníženia výkonnosti štátnej podpory podnikového výskumu a vývoja, zamestnanosti v znalostne náročných činnostiach, exportu služieb založených na poznatkoch a technológií súvisiacich s prostredím.

Hodnotenie EIS 2021 ukázalo pokračujúcu konvergenciu v rámci EÚ, pričom krajiny s nižšou inovačnou výkonnosťou rástli rýchlejšie ako krajiny s lepšími výkonmi, čím sa medzi nimi zmenšila priepasť v oblasti inovácií. V dôsledku toho sa rozdiel medzi EÚ a Švajčiarskom z hľadiska inovatívnej sily zmenšil.

Silné a slabé stránky

Okrem Švajčiarska sú ďalšími „lídrami v oblasti inovácií“ Švédsko, za ktorým nasleduje Fínsko, Dánsko a Belgicko. Island, Izrael, Nórsko a Spojené kráľovstvo sa označujú ako „silní inovátori“. Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko a Ukrajina sú takzvanými objavujúcimi sa novátormi.

Podľa hodnotenia je Štokholm (Švédsko) najinovatívnejším regiónom v Európe, za ním nasledujú Etelä-Suomi (Fínsko) a Horné Bavorsko (Nemecko). Hovedstaden (Dánsko) je na štvrtom mieste a Zürich (Švajčiarsko) na piatom mieste.

Európska hodnotiaca tabuľka inovácií porovnáva inovačnú výkonnosť v krajinách EÚ, iných európskych krajinách a regionálnych susedných krajinách. Posudzuje relatívne silné a slabé stránky národných inovačných systémov. Európska hodnotiaca tabuľka inovácií bola prvýkrát zverejnená v roku 2001.

Viac informácií:

Switzerland – EIS 2021

Zdroj: https://www.swissinfo.ch; EK, zverejnené: 24. 6. 2021, autor: rpa