Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo podpísali významnú dohodu o vede a inováciách

Bilaterálna dohoda Švajčiarska a Spojeného kráľovstva o výskume. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Dohoda, ktorú podpísali Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko, má za cieľ prehĺbiť väzby medzi ich príslušnými výskumnými a inovačnými komunitami v čase, keď sú obe krajiny na okraji hlavného systému financovania vedeckého výskumu Európskej únie, Horizont Európa. Spojené kráľovstvo a Švajćiarsko chcú viac spolupráce v oblastiach, ako sú biologické vedy a vesmír. Výskumníci však považujú bilaterálnu dohodu za slabú náhradu združenia Horizont Európa.

Memorandum o porozumení podpísali 10. novembra 2022 v Londýne Guy Parmelin, ktorý vedie švajčiarske ministerstvo hospodárstva, vzdelávania a výskumu, a britský minister pre vedu, výskum a inovácie George Freeman.

Ako uviedol Parmelin počas slávnostného podpisu: „Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko sú svetovými lídrami, pokiaľ ide o výskum a inovácie. Naše spoločné princípy, hodnoty a vedecká excelentnosť z nás robia prirodzených partnerov.“ Tieto dva národy majú spolu desať z 20 najlepších výskumných univerzít v Európe, vrátane dvoch švajčiarskych federálnych technologických inštitútov, ETH Zürich a EPFL.

Dohoda je zameraná na tri kľúčové oblasti, konkrétne „deep science“, priemyselnú komercializáciu a medzinárodné štandardy a reguláciu. To zahŕňa témy ako kvantová veda, vesmír a jadrová fúzia. Očakáva sa, že Spojené kráľovstvo bude kľúčovým partnerom v plánoch Švajčiarska na spustenie iniciatívy kvantového výskumu na budúci rok.

Bilaterálna spolupráca by mohla mať formu spoločných iniciatív, návštev delegácií a iných aktivít. Plánuje sa aj pravidelná organizácia Anglo-Swiss Research Collaboration Council, ktorá by dohliadala na aktivity.

Ako uviedol Freeman: „Byť vedeckou superveľmocou znamená prehĺbiť naše medzinárodné vzťahy s poprednými výskumnými a vývojovými ekonomikami, ako je Švajčiarsko, a pokračovať v multilaterálnej spolupráci pri riešení naliehavých globálnych výziev, ako sú klimatické zmeny, biologická bezpečnosť a udržateľnosť vesmíru.“

Obom krajinám bola zablokovaná účasť na programe Horizont Európa v hodnote 96-miliárd EUR (94,5-miliardy CHF) z dôvodu politických sporov s EÚ.

znížila klasifikáciu Švajčiarska na nepridružený štatút v programe Horizont Európa, ktorý udeľuje granty a prístup k prestížnym vedeckým projektom, Švajčiarsko minulý rok odmietlo zastrešujúcu rámcovú dohodu o riadení dlhodobých vzťahov. Švajčiarske univerzity varovali pred „vážnymi dôsledkami“, ak bude krajina naďalej vylúčená z top tabuľky výskumu EÚ.

Spojené kráľovstvo aj Švajčiarsko zohrali významnú úlohu v predchádzajúcich vedeckých programoch EÚ a uviedli, že chcú zostať zapojené do programu Horizont ako pridružení členovia a členovia mimo EÚ.

Ako uviedol pre Financial Times Markus Leitner, švajčiarsky veľvyslanec v Londýne: „Je to jasný politický signál našich vlád vedeckej komunite a finančným agentúram, že chceme investovať do ďalších spoločných projektov. Presadzujeme medzinárodnú spoluprácu všade tam, kde sa dá.“

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je obrazok-13-1024x505.png
Federálny technologický inštitút ETH Zürich sa neustále radí medzi najlepšie univerzity v Európe. Zdroj: https://www.swissinfo.ch

Viac informácií:

UK and Switzerland sign bilateral research deal – but there’s no new money

Zdroj: https://www.swissinfo.ch, https://sciencebusiness.net; zverejnené: 10. 11. 2022, autor: rpa