Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarsko a program Horizont Európa

Switzerland and Horizon Europe: A Love-Hate Relationship?
Švajčiarsko a program Horizont Európa. Zdroj: https://www.euresearch.ch

2 roky po spustení programu Horizont Európa (HE) stále existuje toľko pochybností a mýtov o možnosti pripojenia sa ku konzorciám projektov spolupráce ako subjekt so sídlom vo Švajčiarsku. Ujasnime si niektoré body – ÁNO, subjekty so sídlom vo Švajčiarsku sa môžu zúčastniť programu Horizont Európa!

Toľko sa toho povedalo o súčasnej politickej situácii medzi Švajčiarskom a Európskou úniou. Napriek tomu počet otázok a nesprávnych vyhlásení, ktoré Euresearch stále pravidelne dostáva od výskumníkov a podnikateľov o možnosti zúčastniť sa HE a získať finančné prostriedky, je pôsobivý. Odpoveď je vždy rovnaká: ÁNO, švajčiarske subjekty môžu predkladať spoločné návrhy projektov a/alebo sa pripojiť k prebiehajúcim projektom, ako aj získať preplatenie oprávnených nákladov od Štátneho sekretariátu pre vzdelávanie, výskum a inovácie (SERI).

Toto je fakt! Len venujme pozornosť tomu, ako vymedzíme svoju úlohu v projekte:

1. Subjekt musí byť zahrnutý ako pridružený partner. Nemôže byť príjemcom, pretože Európska komisia nefinancuje jeho účasť.

2. Rozpočet subjektu nie je rozdelený do nákladových kategórií, ale zadáva celkovú sumu rozpočtu v časti „Finančný príspevok“.

3. Všetky úlohy, ktoré bude subjekt v projekte vykonávať, sú v návrhu riadne popísané. SERI bude financovať len to, čo bolo hodnotené v pôvodnom návrhu.

4. Švajčiarsky subjekt môže byť vedúcim pracovných balíkov a úloh, ale nemôže zastávať úlohu koordinátora projektu. Táto rola nie je možná pre pridružených partnerov.

V súčasnosti existuje niekoľko programov vysokoškolského vzdelávania s jedným príjemcom, ktorých sa švajčiarske subjekty nemôžu zúčastniť. Existuje však niekoľko ekvivalentných švajčiarskych možností prechodného financovania!

Viac informácií:

Horizon Europe and Euratom

Zdroj: https://www.euresearch.ch, https://www.sbfi.admin.ch; zverejnené: 16. 9. 2022, autor: rpa